Powtórzenie: Język angielski, test 1

Powtórzenie ze słownictwa z testu 1.

Język angielski, powtórzenie. 180 pytań.

aural
dźwiękowy, słuchowy
oral
ustny
to be filed away
być gdzieś przechowywanym
reaches of the mind
zakamarki/granice umysły
passable
przejezdny, znośny
to access
uzyskiwać dostęp
to underuse
niedostatecznie wykorzystywać
to overuse
nadmiernie wykorzystywać
to collocate
kolokować
to be put out
zdenerwowany, zirytowany
to denote
oznaczać, reprezentować coś
denotation
oznaczenie, znakowanie
to connote
konotować
connotation
konotacja
zeal
zapał
zealot
fanatyk
to hinge on sth/sb
zależeć od
inherent in/to sth
wrodzony, właściwy dla
long-term
długoterminowy
to aspire to sth
aspirować do

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.