Pytania i odpowiedzi

Gazy, ciecze i ciała stałe oraz gęstość substancji - fizyka.

Pytanie 1
Jakim ładunkiem elektrycznym jest obdarzony proton?
dodatnim
Pytanie 2
Jakim ładunkiem elektrycznym jest obdarzony elektron?
ujemnym
Pytanie 3
Neutron jest elektrycznie obojętny.
tak
Pytanie 4
Czy atom jest elektrycznie obojętny?
tak
Pytanie 5
Jakie są trzy stany skupienia? (wymień po przecinku, w kolejności na literę S , C i G)
stały, ciekły, gazowy
Pytanie 6
Charakterystyczne cechy gazów:
cząsteczki nie są ze sobą powiązane
wypełnia całą dostępną mu przestrzeń
cząsteczki poruszają się chaotycznie we wszystkich kierunkach
są ściśliwe
Pytanie 7
Charakterystyczne cechy cieczy:
są nieściśliwe
pomiędzy cząsteczkami istnieją siły nazywane siłami spójności
występowanie napięcia powierzchniowego
powierzchnia
zjawisko menisku
cząsteczki poruszają się bez przerwy chodź z mniejszą swobodą ruchu
Pytanie 8
Charakterystyczne cechy ciał stałych:
cząsteczki silnie upakowane i każda ma sowje mijsce
cząsteczki drgają wokół własnej osi
jeżeli cząsteczki są ułożone regularnie, to mówimy o budowie krystalicznej
Pytanie 9
Co to jest napięcie powierzchniowe?
to cieńka błonka wytworzona na powierzchni cieczy
Pytanie 10
Jakie mamy dwa rodzaje menisków? ( ... i ... )
wklęsły i wypukły
Pytanie 11
Jakie siły istnieją pomiędzy cząsteczkami cieczy? (siły...)
spójności
Pytanie 12
Co to jest powierzchnia cieczy?
to samorzutnie wytworzona błona cieczy
Pytanie 13
Jeżeli cząsteczki siała stałego są ułożone regularnie, to mówimy, że ma budowę krystaliczną. Zbudowany z jednego kryształu nazywamy .... , a jak z wielu kryształów, to .... (odp: ..... , ..... )
monokryształem , polikryształem
Pytanie 14
Gęstość substancji, to ilość substancji w danej objętości.
tak
Pytanie 15
Wzór na gęstość cieczy:
d=m/v
Pytanie 16
Jaka jest jednostka gęstości?
[kg/m3]