Powtórzenie: powtórka przed maturą ze sztuki wczesnochrześcijańskiej

Historia sztuki, powtórzenie. 41 pytań.

Co przedstawia ilustracja?
Picture 0
ornament wczesnochrześcijański z monogramem Chrystusa
fresk w Cubicolo della Velatio w katakumbach Priscilli przy Via Salaria w Rzymie z wczesnego III wieku.

Motyw ikonograficzny przedstawiający osobę modlącą się. Szeroko rozłożone, wzniesione ręce i otwarte ku niebu dłonie to charakterystyczne cechy motywu. Gest ten symbolizuje otwartość, bezbronność i poddanie się boskim wyrokom, a także uwielbienie (nie jest jednak gestem pokory).
Motyw typowy dla sztuki wczesnochrześcijańskiej.

Picture 1
postać oranta
kolor żółty - dzisiejsza bazylika św. Piotra na Watykanie
kolor czerwony - tzw. Stara Bazylika św.Piotra
kolor niebieski - gruzy cyrku Nerona

Kto w 324 roku wzniósł na gruzach cyrku Nerona tzw. Starą Bazylikę św. Piotra?
Picture 2
cesarz Konstantyn Wielki
W architekturze sakralnej zwrócenie części prezbiterialnej, mieszczącej ołtarz główny, ku wschodowi — w stronę, z której ma nadejść Jezus Chrystus podczas drugiego przyjścia - paruzji.
Picture 3
orientowanie
Jakiej budowli jest to plan?
Picture 4
Stara bazylika św. Piotra w Rzymie
Co przedstawia ilustracja?
Picture 5
Mauzoleum Konstancji
Wnętrze mauzoleum ze stojącym pośrodku sarkofagiem (kopia) i kręgiem zdwojonych kolumn korynckich.

Kto dla upamiętnienia swojej córki zbudował Mauzoleum Santa Costanza w latach 337-351?
Picture 6
Konstantyn
Korytarz w ... św. Kaliksta.

Przesklepione, podziemne grobowce w formie korytarzy łączących pomieszczenia i nisze przeznaczone do pochówku zmarłych. Budowano je ze względu na rosnące zagęszczenie miast i brak terenów pod cmentarze, w okresie, gdy palenia zwłok zastępował obyczaj grzebania całych zwłok.
Picture 7
katakumby
Kto widnieje na ilustracji? gdzie dane dzieło się znajduje? z którego wieku pochodzi? Odpowiedzi oddziel przecinkiem
Picture 8
Brodaty Chrystus, Katakumby Conmodillii, IV wiek
Gdzie to dzieło się znajduje? co przedstawia? odpowiedzi oddziel przecinkiem
Picture 9
Katakumby Priscilli, Trzech Żydów w piecu ognistym
Gdzie znajduje się to dzieło? Co przedstawia? odpowiedzi oddziel przecinkiem
Picture 10
Katakumby Priscilli, Dobry Pasterz
Gdzie znajduje się to dzieło? Co przedstawia? odpowiedzi oddziel przecinkiem
Picture 11
Katakumby Priscilli, Madonna z Chrystusem i prorokiem Balaam
Wspólna uczta mająca charakter duchowy, której celem było podkreślenie jedności wyznawców i podtrzymywanie ich trwania w wierze.
Picture 12
agape
Gdzie znajduje się to dzieło? Co przedstawia? odpowiedzi oddziel przecinkiem
Picture 13
Katakumby di via Latina, Wskrzeszenie Łazarza
Gdzie znajduje się to dzieło? Co przedstawia? odpowiedzi oddziel przecinkiem
Picture 14
Coemeterium Maius, Dobry Pasterz
plan i przekrój - jakiej budowli?
Picture 15
Mauzoleum Santa Costanza w Rzymie
Bazylika Sant Apollinare Nuovo w Rawennie.

Przez kogo została zbudowana na przełomie V i VI wieku jako świątynia ariańska?
Picture 16
Teodoryka Wielkiego
Mozaika z bazyliki Sant Apollinare in Classe w Rawennie.

Kto był pierwszym biskupem Rawenny?
Picture 17
Apolinary
wnętrze - jakiej budowli?
Picture 18
Bazyliki Sant Apollinare Nuovo w Rawennie
Jaką nazwę nosi mozaika, z bazyliki Sant Apollinare Nuovo w Rawennie, prezentowana na zdjęciu?
Picture 19
Trzej Królowie

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.