Powtórzenie: Mięśnie kończyny dolnej

Unerwienie,przyczepy,funkcje,łacina,grupy mięśniowe koń. dolnej

Biologia, powtórzenie. 16 pytań.

Mięsień Krawiecki jest najdłuższym mięśniem w naszym organizmie . Jaka jest jego łacińska nazwa ?
Sartorius
Jaką funkcje pełni m.Grzebieniowy ?
przywodzi udo, zgina i nieznacznie obraca na zewnątrz
Do jakiej grupy mieśniowej zaliczymy m.Gruszkowaty (piriformis) ?
gr. tylna mięśni grzbietowych obręczy kończyny dolnej
Iliopsoas (łac.) jest zginaczem stawu biodrowego ?
Tak
m. czworogłowy uda składa się z ?
m. prostego uda, m.obszernego bocznego, m. obszernego pośredniego, m obszernego przyśrodkowego
Gdzie ma swój przyczep początkowy M. piszczelowy przedni ?
boczna pow. kości piszczelowej i kłykieć boczny
Articularis genus to mięsień odpowiadający za ?
silne prostowanie stawu kolanowego
Jaki mięsień jest odpowiedzialny za pionowa postawe ciała ?
Gluteus maximus
M. zginacz krótki palca małego kończy sie na ?
podstawie 5 kości śródstopia i kości sześciennej
Adductor Magnus jak brzmi polska nazwa tego mięśnia ?
przywodziciel wielki
Extensor hallucis longus ...... ?
prostuje paluch i zgina grzbietowo stopę
M. półścięgnisty zgina staw biodrowy ?
Tak
M. obszerny pośredni uda jest unerwiony przez ?
nerw udowy
m. Biceps femoris to ?
M. dwugłowy uda
M. międzykostne grzbietowe stopy ...... ?
są krótkie
M. psoas minor ma przyczep początkowy ... ?
na trzonach dwunastego kręgu piersiowego

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.