Powtórzenie: Nauka i technika

Język angielski, powtórzenie. 184 pytań.

archeologia
archeology
dziedzina nauki
area of science
biologia
biology
chemia
chemistry
informatyka
computer science
ekonomia
economics
inżynieria
engineering
genetyka
genetics
geologia
geology
językoznawstwo
linguistics
matematyka
matchs
fizyka
physics
fizyka jądrowa
nuclear physics
psychologia
psychology
naukowiec
scientist
socjologia
sociology
analiza
analysis
wniosek
conclusion
związek, połączenie
connection
odkrycie
discovery

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.