Powtórzenie: AISDE - bank pytań od Komandosa

Wrzucam pytania z odpowiedziami(tymi prawdopodobnie dobrymi).
1-25 pyt. z 1KolosaSem11Z
26-47 pyt. z EgzaminuSem10Z
48-55 pyt. z 1EgzaminuSem11Z(z pamięci)
56-79 pyt. z Kolos2_Szczatki

Informatyka, powtórzenie. 79 pytań.

Złożoność pesymistyczna wstawienia 100 nowych zdarzeń ma listę zdarzeń symulacji zawierającą 1000
zdarzeń wynosi:
100000
Liczba poziomów drzewa turniejowego zawierającego 1000 elementów to:
11
Aby skonstruować stóg składający się z n elementów, trzeba wpisać elementy do stogu i wykonać
operację:
PushDown, od góry, n/2 razy
W trakcie symulacji zdarzeniowej czas symulacji zmieniamy:
w momencie pobrania zdarzenia, na czas tego zdarzenia
Złożoność średnia sortowania prawie posortowanego ciągu n-elementowego algorytmami quicksort i
przez wstawianie pozostaje w stosunku:
log n
Złożoność średnia mierzona liczbą zamian przy sortowaniu prawie posortowanego ciągu
n-elementowego algorytmami przez wstawianie i przez wybieranie pozostaje w stosunku:
1
Poszukując wśród n elementów k najmniejszych należy wstawić do stogu dokładnie:
n-(k-1) elementów
Złożoności średnie znalezienia wśród n elementów k najmniejszych przy użyciu stogu i k-tego
najmniejszego przy użyciu algorytmu Hoare'a są w stosunku:
log n
Poszukując najlżejszego drzewa rozpinającego, konstruowanie drzewa:
w algorytmie Kruskala zaczynamy od najkrótszej krawędzi, a w Prima nie
Przy poszukiwaniu najlżejszego drzewa rozpinającego w grafie z n wierzchołkami, po k iteracjach
stosunek liczby rozważanych drzew w algorytmie Kruskala i Prima wynosi:
n-k
W algorytmie znajdowania najgrubszej ścieżki od źródła, węzeł t krawędzi e=(o,t) jest cechowany z o,
jeżeli (w - waga, l - etykieta):
l(t)< min(l(o),w(e))
Stosunek złożoności wyszukania w grafie o n wierzchołkach i m krawędziach najkrótszych ścieżek
między wszystkimi parami wierzchołków przy użyciu algorytmu Floyda w stosunku do algorytmu Dijkstry
wynosi:
n/m
Przy wyszukiwaniu metodą interpolacyjną jednego spośród miliona elementów trzeba wykonać kroków
około:
5
Stosunek pesymistycznej liczby kroków wymaganych do wyszukania elementu w słowniku 1000
elementów metodami przeszukiwania binarnego i drzewa AVT to:
1
Złożoności pesymistyczne wyszukania elementu w słowniku opartym na drzewie BST i drzewie AVT
pozostają w stosunku:
n/logn
W haszowaniu otwartym, przy n elementach i m możliwych wartościach kluczy wartości funkcji hasz.
powinno być rzędu:
m
W haszowaniu zamkniętym, gdy stosujemy rehasz przy szukaniu elementu, którego nie ma w słowniku,
kończymy, gdy:
wykonamy rehasz określoną liczbę razy
Liczba wierzchołków drzewa pozycyjnego struktury słownika (nie licząc korzenia) jest równa:
żadne z powyższych
W algorytmach znajdowania rozłącznych ścieżek przeplot to:
ścieżka nie korzystająca z krawędzi należących do dotychczasowych ścieżek zgodnie z ich skierowaniem
Przy znajdowaniu maksymalnego przepływu, krawędzi nieskierowanej o przepustowości 1 i przepływie
1/2 w grafie resztkowym odpowiada:
krawędź skierowana zgodnie o przepustowości 1/2 i krawędź skierowana przeciwnie o przepustowości 3/2

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.