Pytania i odpowiedzi

Daty. Europa po kongresie wiedeńskim - I wojna światowa [włącznie]

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test z dat obejmujący wspomniany powyżej zakres. Przy udzielaniu odpowiedzi należy podać jedynie rok wydarzenia w postaci czterech cyfr, np.: 1234, z wyjątkiem pojęć, po których widnieje wpis (XX.XX.XXXX), gdzie należy wpisać datę dzienną, bądź (XX.XX.-XX.XX.XXXX), a więc datę szczegółową, np.: 03.11.-06.12.1765
Ilość pytań: 202 Rozwiązywany: 13002 razy
Pytanie 1
Otwarcie Uniwersytetu Warszawskiego:
1816
Pytanie 2
Wynalezienie chininy - leku przeciwko malarii:
1820
Pytanie 3
Śmierć Napoleona Bonapartego:
1821
Pytanie 4
Założenie Towarzystwa Patriotycznego:
1821
Pytanie 5
Powstanie dekabrystów w Rosji:
1825
Pytanie 6
Wybudowanie I linii kolejowej:
1825
Pytanie 7
Utworzenie Banku Polskiego:
1828
Pytanie 8
Powstanie Sprzysiężenia Podchorążnych:
1828
Pytanie 9
Rewolucja lipcowa we Francji:
1830
Pytanie 10
Rewolucja i ogłoszenie niepodległości przez Belgów:
1830
Pytanie 11
Wybuch powstania listopadowego:
1830
Pytanie 12
Detronizacja cara Mikołaja I przez polski sejm:
1831
Pytanie 13
Bitwa pod Olszynką Grochowską:
1831
Pytanie 14
Zdobycie Warszawy przez wojska rosyjskie i klęska powstania listopadowego:
1831
Pytanie 15
Uchwalenie Statutu organicznego:
1832
Pytanie 16
Powstanie Niemieckiego Związku Celnego:
1834
Pytanie 17
Początek ruchu czartystów:
1837
Pytanie 18
Powstanie krakowskie i rabacja galicyjska:
1846
Pytanie 19
Wiosna Ludów w Europie:
1848
Pytanie 20
Opublikowanie "Manifestu komunistycznego":
1848