Bankowość - pojęcia

Pojęcia z zakresu bankowości.

Ekonomia, powtórzenie. 10 pytań.

dążenie do maksymalnego zysku poprzez optymalne wykorzystanie posiadanych środków z zachowaniem płynności finansowej oraz min kosztów.
Komercjalizm
Ogólny wzrost cen i kosztów mogący spowodować rozszerzenie obiegu pieniądza nie idącego w parze z rozszerzonym obiegiem towarów i usług to:
Inflacja
Zmniejszenie podaży pieniądza zwykle kontrolowane przez rząd mające na celu zredukowanie popytu i kontrolę rosnących cen. Prowadzi to do redukcji dochodów i siły nabywczej społeczeństwa.
Deflacja
Przerobienie małych depozytów na krótkoterminowe kredyty o dużym nominale to:
Transformacja ilościowa pieniądza
Jakie wyróżniamy systemy bankowe?
Dwuszczytowe
Jedno systemowe
Twierdzenie "Pierwszym szczeblem jest bank centralny z funkcją emisyjną, jako bank banków i bank państwa, drugim szczeblem są banki komercyjne różnego rodzaju które działają na własny rachunek, ale posiadają swoje rachunki w bankach centralnych." można przypisać do modelu systemu bankowego. Którego?
Dwuszczytowego
Prawo bankowe dzieli banki na:
specjalistyczne
inwestycyjne
Jest warunkiem samodzielności banku i różnych podmiotów gospodarczych.
Konkurencyjność
Elementy konkurencyjności to:
sprawność działania
różnorodnośc świadczenia usług
sieć dystrybucji
procent czyli cena pieniadza
opłaty, prowizje
Jest odprowadzana od depozytów złożonych w bankach komercyjnych w określonym procencie na nie oprocentowany rachunek w banku centralnym.
Rezerwa obowiązkowa

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.