Powtórzenie: Starożytność

Historia, powtórzenie. 5 pytań.

Kiedy miała miejsce bitwa pod Termopilami?
480 r. p.n.e
Jak nazywał się goniec, który wyruszył z Aten jednego dnia i przebył w ciągu doby ok. 230km cały czas biegnąc?
Filippides
Komu przypisuje się pierwsze dzieło filozoficzne "O przyrodzie"?
Anaksymandrowi
Czyim dziełem jest "Dyskobol"?
Myrona
Jak nazywał się grecki zdrajca, który powiedział o ścieżce górskiej w czasie walki Sparty z Persją
Efialtes

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.