Pytania i odpowiedzi

Chemia kl.3 na Dopuszczający (Pierwsze Półrocze)

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Wielki test z chemii na ocenę dopuszczającą w klasie 3 gimnazjum , dla tych którzy się poprawiają z pierwszego półrocza polecam :-)
Ilość pytań: 38 Rozwiązywany: 2189 razy
Pytanie 1
Wzór Metanu
CH4
Pytanie 2
Wzór Etanu
C2H6
Pytanie 3
Wzór Propanu
C3H8
Pytanie 4
Wzór Butanu
C4H10
Pytanie 5
Wzór Pentanu
C5H12
Pytanie 6
Wzór Heksanu
C6H14
Pytanie 7
Wzór Heptanu
C7H16
Pytanie 8
Wzór Oktanu
C8H18
Pytanie 9
Wzór Nonanu
C9H20
Pytanie 10
Wzór Dekanu
C10H22
Pytanie 11
CH4 to
Metan
Pytanie 12
C3H8 to
Propan
Pytanie 13
C5H12 to
Pentan
Pytanie 14
C9H20 to
Nonan
Pytanie 15
Eten to
C2H4