Powtórzenie: Kto to powiedział? Jaki artysta mógł wypowiedzieć te słowa, powtórka przed maturą

Historia sztuki, powtórzenie. 30 pytań.

"Piękno rzeczy śmiertelnych mija, lecz nie piękno sztuki"
Leonardo da Vinci
"Jest wielkim artystą ten, kto może wykazać swą siłę i sztukę, przedstawiając rzeczy najprostsze i zgrzebne"
Albrecht Durer
* "Każdy artysta, jako twórca wyraża to, co jemu tylko właściwe" *
Wassily Kandinsky
"Als ick kan" - "tak jak potrafię", czyli "zgodnie z zasadami sztuki, które opanowałem"
Jan van Eyck
"Ponieważ wiem, że malarstwo obejmuje wszystko, co natura rodzi, a człowiek od czasu do czasu wytwarza, albo innymi słowy - wszystko, co można zobaczyć okiem, to smutnym wydaje mi się mistrzem ten, kto tylko jeden kształt przedstawić potrafi. Czyżbyś nie widział, jak wielorakie i różne są ruchy ludzi? Nie widzisz rozmaitości zwierząt i drzew, traw, kwiatów, gór, roślin, źródeł, rzek, miast i domów, narzędzi, instrumentów, ubrań i dzieł sztuki? Wszystko to każdy, kogo chcesz nazwać dobrym malarzem, musi umieć przedstawić z taką samą zręcznością"
Leonardo da Vinci
* "Obraz jest w tym celu wystawiany w kościele, aby ci, co nie umieją czytać, przynajmniej patrząc na ściany, czytali na nich to, czego nie mogą czytać w książkach" *
Grzegorz Wielki
* "Surrealizm rz. m. Czysty, automatyzm psychiczny, który ma służyć do wyrażenia, bądź w słowie, bądź w piśmie, bądź innym sposobem, rzeczywistego funkcjonowania myśli. Dyktowanie myśli wolne od wszelkiej kontroli umysłu, poza wszelkim względami estetycznymi czy moralnymi" *
Andre Breton
* "Doskonałość zależy od wielu stosunków liczbowych, a drobne różnice o niej decydują" *
Poliklet
"Ciągle się jeszcze uczę"
Michał Anioł
"Nigdy jeszcze żadne zadanie, bez względu na trudność w rozmiarach i różnorodności tematu, nie przerastało mej odwagi"
Peter Paul Rubens
"Wolę być pierwszym w rzeczach pospolitych niż drugim w subtelnościach"
Diego Velazquez
"Obrazy są moją sceną, postaci zaś aktorami, którzy bez słów, gestem i pozą, odgrywają milczącą pantomimę"
William Hogarth
"Nie spieszę się, gdyż z zasady rozstaję się z moimi pracami dopiero wtedy, gdy nie dostrzegam w nich już nic co chciałbym poprawić"
Jean Baptiste Simeon Chardin
* "Wizja osiągnięta w świątyni i zjednoczenie następuje nie z posągiem, lecz z samym bóstwem ... Kontemplacja nie jest widowiskiem, lecz inną postacią wizji: ekstazą" *
Plotyn
"Wykonuję portrety by żyć, pejzaże, ponieważ lubię je malować, muzykę zaś uprawiam dlatego, że nie mogę się od tego powstrzymać"
Thomas Gainsborough
* "Koloryści, których dzieła zawierają wszystkie elementy malarstwa, powinni od samego początku i jednocześnie ustalić to wszystko co jest właściwe i istotne dla ich sztuki, modelować kolorem, jak rzeźbiarz gliną, marmurem czy kamieniem" *
Eugene Delacroix
"Staram się naśladować genialne działa starożytnych, czystość ich rysunku, ekspresyjność ich figur i piękno ich form"
Jacques Louis David
* "Ta ... technika rozdzielania, czyli dywizjonizmu zapewnia nie tylko maksimum świetlistości i barwności dzięki mieszaniu optycznemu czystych elementów barwy; poprzez dozowanie i równowagę tych elementów (...)" *
Paul Signac
"Nie wierzę, że jest surowszy sędzia dla moich obrazów, niż ja sam. Im bardziej rozwijam się i jaśniej widzę, tym większym staje się dla siebie tyranem"
Jean Auguste Dominique Ingres
"Harmonia w muzyce nie tkwi jedynie w budowaniu akordów, ale także w ich wzajemnym odniesieniu, w logicznym następstwie, łączeniu w tym, co nazwałbym, w razie potrzeby, wrażeniem słuchowym. A z malarstwem jest podobnie! Podaj mi, proszę poduszkę i czerwony dywan. Połóżmy je obok siebie. Popatrz - tu, gdzie stykają się kolory, jeden zabiera coś drugiemu. Czerwony zabarwia się niebieskim, niebieski jest skąpany w czerwieni, a pośrodku pojawia się fiolet."
Eugene Delacroix

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.