Pytania i odpowiedzi

Wiedza o Społeczeństwie: Funkcje, źródła i tworzenia prawa

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Zagadnieniem testu jest prawo; funkcje, źródła oraz jego tworzenia. Test przygotowuje nas do matury z wiedzy o społeczeństwie.

Na podstawie:
Juźwik Aleksander, Wiedza o Społeczeństwie Tablice, Warszawa 2007, s. 90-91
Ilość pytań: 32 Rozwiązywany: 3852 razy
Pytanie 1
Funkcje prawa:
Utrwalanie już istniejących stosunków społecznych to funckja:
Stabilizacyjna
Pytanie 2
Funkcje Prawa:
Dokonywanie zmian istniejących stosunków społecznych to funkcja:
Dynamizacyjna
Pytanie 3
Stabilizacyjne funkcje Prawa:
W opinii społecznej najważniejsza funkcja prawa. Jest obroną najważniejszych wartości życia społecznego:
-pokoju wewnętrznego i zewnętrznego
-wartości kulturowych
-przyrody
-jakości życia

Jest to funkcja:
ochronna
Pytanie 4
Stabilizacyjne funkcje Prawa:
Kształtuje świadomość prawną obywateli, ich postawy, wzorce zachowania, przekonuje do postępowania zgodnego z przyjętymi normami. Jest to funkcja:
wychowawcza
Pytanie 5
Stabilizacyjne funkcje Prawa:
Reguluje zachowania ludzkie (jednostek, grup społecznych, instytucji państwowych), poddaje je normom prawnym, np. prawo procesowe. Jest to funkcja:
kontrolna
Pytanie 6
Stabilizacyjne funkcje Prawa:
Zapobiega ujemnym skutkom klęsk przyrodniczych i zgubnym skutkom cywilizacji. Np. normy prawne dotyczące klęsk żywiołowych czy szerzej- normy prawne stanów wyjątkowych. Jest to funkcja:
prewenycjna
Pytanie 7
Stabilizacyjne funkcje Prawa:
Działanie państwowego aparatu przymusu w celu obrony wartości chronionych przez prawo; również działanie samego zagrożenia karą, np. prawo penitencjarne (prawo dotyczące wykonani kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania wartości). Jest to funkcja:
represyjna
Pytanie 8
Stabilizacyjne funkcje Prawa:
Umożliwienie powrotu do normalnego życia społecznego jednostkom, które naruszyły zasady współżycia społecznego. Jest to funkcja:
resocjalizacyjna
Pytanie 9
Stabilizacyjne funkcje Prawa:
Rozwiązywanie konfliktów zarówno między ludźmi, jaki między ludźmi i organami władzy publicznej. Np. prawo administracyjne. Jest to funkcja:
rozstrzygania konfliktów
Pytanie 10
Stabilizacyjne funkcje Prawa:
Prawo ingeruje w instytucję własności i innych praw rzeczowych oraz reguluje zasoby obrotu gospodarczego. Jest to funkcja:
dystrybutowana
Pytanie 11
Dynamizacyjne funkcje Prawa:
Pomoc w rozwiązywaniu wszelkich form społecznych kontaktów, np. prawo regulujące funkcjonowanie mediów: prasowe, telekomunikacyjne, internetowe itd. Jest to funkcja:
komunikacyjna
Pytanie 12
Dynamizacyjne funkcje Prawa:
Wzmocnienie działań rynkowych, np. prawo o działalności gospodarczej. Jest to funkcja:
rynkowa
Pytanie 13
Dynamizacyjne funkcje Prawa:
Tworzenie instytucji państwowych i organizacji społecznych, np. prawo (konstytucja, ustawy itp.) dotyczące organów władzy, normy dotyczące związków zawodowych. Jest to funkcja:
organizacyjna
Pytanie 14
Tworzenie prawa odbywa się przez:
stanowienie
Pytanie 15
Tworzenie prawa:
Doniosła czynność dokonywana przez uprawniony do tego organ państwowy; w zakresie ustaw przez parlament; rozporządzeń, zarządzeń itd. Jest to:
stanowienie