Pytania i odpowiedzi

Państwo

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu.
Ilość pytań: 71 Rozwiązywany: 8289 razy
Pytanie 1
Trzy rodzaje legitymizacji władzy (wpisywanie: alfabetycznie, po odstępach [x x x]):
charyzmatyczna legalna tradycyjna
Pytanie 2
Uzyskiwanie obywatelstwa w Polsce może odbywać się poprzez:
zasada prawa krwi - wystarczy, że jedno z rodziców ma obywatelstwo polskie
zasada prawa ziemi - tylko wtedy, gdy rodzice są nieznani lub nie mają żadnego obywatelstwa
nadanie przez Prezydenta RP
Uproszczona naturalizacja - poprzez małżeństwo z obywatelem RP
reintegracja - nabycie obywatelstwa utraconego na skutek małżeństwa z cudzoziemcem
prawo opcji - nabycie obywatelstwa utraconego w dzieciństwie
repatriacja - powrót do kraju osób, które na skutek różnych okoliczności znalazły się poza jego granicami
Pytanie 3
Teistyczna koncepcja państwa (zaznacz 2: założenia i twórcę koncepcji):
Władza pochodzi od Boga, a konkretne państwa to dzieło ludzi
św. Tomasz z Akwinu
Pytanie 4
Koncepcja umowy społecznej (zaznacz 2: założenia + twórca(y)):
państwo to rezultat umowy pomiędzy członkami społeczeństwa lub między społeczeństwem a władzą.
John Locke
Rousseau
Pytanie 5
Koncepcja podboju i przemocy (zaznacz 2: założenia + twórca/y):
Państwo jest konsekwencją podboju plemion słabszych przez silniejsze. Stąd podział na rządzących i rządzonych.
Ludwik Gumplowicz
Pytanie 6
Koncepcja Marksistowska (zaznacz 2: założenia + twórca/y):
Państwo powstało w wyniku rozpadu wspólnoty pierwotnej na klasy (posiadające i pracujące)
Karol Marks
Fryderyk Engels
Pytanie 7
6 działalności państwa w celu realizacji funkcji wewnętrznych państwa (wymień alfabetycznie, po odstępach [x x x x x x]). Działalność...:
administracyjna gospodarcza kulturalna porządkowa prawodawcza socjalna
Pytanie 8
Forma rządów to:
Struktura najwyższych organów państwowych, ich wzajemne relacje i sposób powoływania
Pytanie 9
Reżim polityczny to:
sposób rządzenia państwem, metody i techniki sprawowania władzy
Pytanie 10
ustrój terytorialny państwa to:
struktura terytorialna, zakres samodzielności władz lokalnych, podział kompetencji między władze centralne i lokalne
Pytanie 11
Formy monarchii (wymień alfabetycznie po odstępach [x x x]). Monarchia...:
absolutna despotyczna konstytucyjna parlamentarna patrymonialna stanowa
Pytanie 12
2 podstawowe formy rządów (alfabetycznie, po odstępie [x x]):
monarchia republika
Pytanie 13
Podział ze względu na reżim polityczny (3; alfabetycznie, po odstępach [x x x]). Państwo...:
autorytarne demokratyczne totalitarne
Pytanie 14
Podział ze względu na ustrój terytorialny (2; alfabetycznie po odstępach). Państwa...:
unitarne złożone
Pytanie 15
Państwa unitarne dzielą się na państwa: (alfabetycznie, po odstępach [x x])
scentralizowane zdecentralizowane
Pytanie 16
Państwa złożone dzielą się na: (3; alfabetycznie, po odstępach)
federacje konfederacje unie państw
Pytanie 17
5 funkcji państwa w gospodarce rynkowej (alfabetycznie, po odstępach). Funkcja:
alokacyjna przeciwdziałania korupcji redystrybucyjna regulacyjna stabilizacyjna
Pytanie 18
Funkcje konstytucji (6; alfabetycznie, po odstępach):
gwarancyjna organizacyjna polityczna prawna prognostyczna wychowawcza
Pytanie 19
3 wartości demokratyczne (alfabetycznie, po odstępach):
równość sprawiedliwość wolność
Pytanie 20
6 form demokracji bezpośredniej (alfabetycznie, po odstępach):
inicjatywa ludowa plebiscyt recall referendum weto ludowe zgromadzenie ludowe

Powiązane tematy

#wos #panstwo