Powtórzenie: Phrasal Verbs

Język angielski, powtórzenie. 85 pytań.

ograniczyć coś
cut down on
dogonić kogoś/coś
catch up with
napotkać (problemy)
come up against
wymyślić, obmyśleć
come up with
wpaść do kogoś
drop in on
pogodzić się, stawiać czoła
face up to
mieć chęć na coś
feel up to
wykręcić się, wymigać od czegoś
get away with
dogadywać się z kimś
get along on
kontynuować
get on with
uniknąć obowiązku
get out of
znaleźć czas na coś
get round to
knuć coś
get up to
zaangażować się
go in for
wyrosnąć z czegoś
grow out of
nadążyć
keep up with
czuć się lepszym
look down on
respektować
look up to
nie móc się doczekać
look forward to
zrekompensować
make up for

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.