Pytania i odpowiedzi

Romantyzm Epoki

Pytanie 1
czas trwania epoki
europa od schyłku 18w do lat 40 19w
polska od 1822r. do 1863 r,
Pytanie 2
cechy epoki
mesjanizm
inwidualizm
odrzucenie oświecowej wizji świata
Pytanie 3
literatura
odrzucenie klasycyzmu ,cechy utworów to symbolistyka metaforyka nastrojowość .
często sięgano do histori ,nawiązywano do ludowości , Szczególną rolę odgrywała natura
źródłem inspiracji była kultura wschodu , pojawiał sie nowy bohater - romantyczny
Pytanie 4
Najwybitniejsi twórcy
A. Mickiewicz , J.Słowacki , Z.Krasiński , F.Chopin , A. Fredro

Inne tryby

Sprawdź ten materiał również w innych wersjach.