Odżywianie człowieka

Test składający się z pytań z zakresu podstawowego i rozszerzonego

Biologia, powtórzenie. 15 pytań.

REKLAMA
Węglowodany są pobierane przez dorosłych ludzi głównie w postaci:
Skrobi i celulozy
Który zestaw pokarmów zawiera wyłącznie pełnowartościowe białka?
Jaja i mięso ptaków
Najzdrowszym sposobem na pozbycie się nadwagi jest:
Ograniczenie kaloryczności posiłków poniżej dziennego zapotrzebowania na energię
Które z wymienionych funkcji nie pełnią białka w większości komórek człowieka?
Stanowią materiał zapasowy
Kwasy tłuszczowe nienasycone hamują syntezę cholesterolu a kwasy tłuszczowe nasycone pobudzają ją. Która z podanych niżej informacji jest w związku z tym nieprawdziwa?
Tran w diecie zwiększa ilość cholesterolu we krwi
Zawartość glukozy we krwi zdrowego człowieka między posiłkami wynosi:
60-100 mg/dl
Obecność lipidów w pokarmie ułatwia wchłanianie witamin w nich rozpuszczalnych. Są to cztery następujące witaminy:
A, D, E, K
Wymienione niżej potrawy i produkty żywnościowe podziel w zależności od dostarczania największej ilości cukrów:
kasza gryczana
marchew
Wymienione niżej potrawy i produkty żywnościowe podziel w zależności od dostarczania największej ilości tłuszczów:
boczek wędzony
margaryna
Wymienione niżej potrawy i produkty żywnościowe podziel w zależności od dostarczania największej ilości białek:
jajka
karp gotowany
fasola
mleko pełne
Pokarm człowieka musi zawierać m.in cukrowce, białka i tłuszcze. Podaj dobowe zapotrzebowanie dorosłej osoby na cukrowce (w gramach [g] na 1 kg masy ciała):
5-6 g
Pokarm człowieka musi zawierać m.in cukrowce, białka i tłuszcze. Podaj dobowe zapotrzebowanie dorosłej osoby na białka(w gramach [g] na 1 kg masy ciała):
1 g
Pokarm człowieka musi zawierać m.in cukrowce, białka i tłuszcze. Podaj dobowe zapotrzebowanie dorosłej osoby na tłuszcze(w gramach [g] na 1 kg masy ciała):
1 g
Spośród wymienionych niżej ludzi wybierz sześć osób, które powinny spożywać podwyższoną ilość tłuszczów:
Sprinter
Wioślarz
Tragarz
Maratończyk
Mieszkaniec Arktyki
Judoka
Białka, cukrowce i tłuszcze uszereguj według ilości energii, jakiej dostarczają w ciągu doby przeciętnemu człowiekowi, zaczynając od tego związku, który dostarcza najwięcej energii.
Cukrowce, tłuszcze, białka
REKLAMA

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.