Pytania i odpowiedzi

Antyczna filozofia

Pytanie 1
teoria bytu to:
ontologia
Pytanie 2
teoria wartości to:
aksjologia
Pytanie 3
teoria poznania to:
epistemologia
Pytanie 4
okres filozofii: ...., klasyczny i hellenistyczny
presokratejski
Pytanie 5
Zenon z Kition był przedstawicielem filozofii:
stoików
Pytanie 6
Dynamizm związany jest z:
Heraklitem
Pytanie 7
pierwiastek, bezkres
apeiron
Pytanie 8
"Uczta" to dzieło:
Platona
Pytanie 9
Paradoks: "Ateńczycy zawsze kłamią." Który Ateńczyk to powiedział?
Epimenides
Pytanie 10
"Byt jest, a niebytu nie ma" powiedział założyciel szkoły elejskiej. Jak się nazywał?
Parmenides
Pytanie 11
"ruch jest absurdalny i niemożliwy ponieważ ciało aby dotarło do celu musi pokonac połowę drogi, później połowe połowy ...itd... i zawsze zostaje do pokonania połowa połowy. " - jaki paradoks został tu przedstawiony?
dychotomia
Pytanie 12
Jaka szkoła filozoficzna zakładała, że wszystko jest liczbą?
Pitagorejczycy
Pytanie 13
"Stanowisko ontologiczne w myśl którego rzeczywistość składa się z bytów różnorakich, niesprowadzalnych do wspólnego mianownika; reprezentowane m.in. przez takich filozofów jak: Empedokles, Anaksagoras, Leibniz czy egzystencjaliści."
Pluralizm
Pytanie 14
Czy Sokrates był sofistą?
Nie
Pytanie 15
"jak osiągnąć szczęście w życiu doczesnym? " - kto zadawał sobie takie pytanie?
Epikurejczycy
Pytanie 16
Ta Platońska opowieść należy do najsławniejszych literackich obrazów. Autor przedstawia w niej wizję więźniów przykutych do ściany w taki sposób, że nie mogą się oni odwrócić. Za ich plecami pali się ogień, przesuwają się jakieś przedmioty. Więźniowie widzą tylko ich cienie, które są rzucane na ścianę widzianą przez nich. dobiegają ich też dźwięki, a przykuci słyszą tylko ich echo. <-- Jest to opis jakiego dzieła Platona?
Jaskinia Platona
Pytanie 17
Epistemologię, teorie poznania zwano również:
gnoseologią
Pytanie 18
Kto użył słowa ARCHE na określenie pierwszej zasady będącej istotą wszechświata.
Anaksymander
Pytanie 19
Heraklit z Efezu mówi, że "wszystko płynie". Jak brzmi to w języku łacińskim?
panta rhei