Pytania i odpowiedzi

Historia 2

Pytanie 1
Kto zapoczątkował reformację?
Marcin Luter
Pytanie 2
Kto z przedstawicieli renesansu strorzył obraz pt.Mona Lisa?
Leonardo da Vinci
Pytanie 3
Jaki tytuł nosiła rzeźba którą stworzył Rafael Santi?
Madonna
Pytanie 4
Jakie imię i nazwisko nosił pierwszy pisarz tworzący w j.polskim?
Mikołaj Rej
Pytanie 5
Syn Zygmunta Starego:
Zygmunt August
Pytanie 6
Zwolennicy Jana Kalwina to:
Kalwini
Pytanie 7
Spuścizna kolonialna to:
pozostałości po koloniach
Pytanie 8
W którym roku został zapoczątkowany renesans?
W 14w.
Pytanie 9
Pierwszą podróż dookoła świata odbył:
Ferdynand Magellan
Pytanie 10
W którym ROKU nastąpiło odkrycie Ameryki?
W 1492r.