Powtórzenie: Historia 2

Historia, powtórzenie. 10 pytań.

Kto zapoczątkował reformację?
Marcin Luter
Kto z przedstawicieli renesansu strorzył obraz pt.Mona Lisa?
Leonardo da Vinci
Jaki tytuł nosiła rzeźba którą stworzył Rafael Santi?
Madonna
Jakie imię i nazwisko nosił pierwszy pisarz tworzący w j.polskim?
Mikołaj Rej
Syn Zygmunta Starego:
Zygmunt August
Zwolennicy Jana Kalwina to:
Kalwini
Spuścizna kolonialna to:
pozostałości po koloniach
W którym roku został zapoczątkowany renesans?
W 14w.
Pierwszą podróż dookoła świata odbył:
Ferdynand Magellan
W którym ROKU nastąpiło odkrycie Ameryki?
W 1492r.

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.