Powtórzenie: Geometria

Matematyka, powtórzenie. 6 pytań.

Co można powiedzieć o przekątnych rombu?
przecinają się w połowie,są prostopadłe
Co to jest trapez?
to czworokąt który ma co najmniej jedną parę boków równoległych.
Jaki wyróżniamy trapezy?
trapez prostokątny i równoramienny.
Z czego składa się trapez?
z podstawy górnej,dolnej i dwóch ramion
Jakie wyróżniamy trójkąty?
trójkąt różnoboczny,równoramienny,równoboczny,ostrokątny,prostokątny i rozwartokątny
Jakie są rodzaje kątów?
kąty przyległe,wierzchołkowe odpowiadające i naprzemianległe

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.