Powtórzenie: Sprawdź swoje waidomości - GRANIASTOSŁUPY

Moim zdaniem jest łatwy.. tylko trzeba MyŚlEć i tyle..
POWODZENIA!

Ps: oceńcie go lub komentujcie. Napiszcie czy jest fajny czy trzeba coś w nim jeszcze opozmieniać.. :))

Matematyka, powtórzenie. 8 pytań.

Graniastosłup prosty czworokątny ma:

8 wierzchołków
Ściana boczna graniastosłupa trójkątnego prawidłowego może być dowolnym:
prostokątem
Graniastosłup prawidłowy sześciokątny ma:
18 krawędzi
Z jednego wierzchołka graniastosłupa prostego pięciokątnego wychodzą:
3 krawędzie
Oblicz:

Pole powierzchni prostopadłościanu o wymiarach 0,2m x 10cm x 1,4dm jest równe:
12,4 dm2 (kwadratowego)
Graniastosłup prawidłowy pięciokątny ma wszystkie krawędzie równe. Pole powierzchni bocznej tego graniastosłupa wynosi 180dm2 . Wysokość tego graniastosłupa jest równa:
6 dm
Objętość prostopadłościanu o wymiarach 12cm x 5 cm x 1,5dm jest równa:

3-sześciennych
900 cm3
Objętość sześcianu wynosi 125 cm3. Pole powierzchni bocznej tego sześcianu jest równe:
100 cm2

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.