Pytania i odpowiedzi

Przejącie władzy w Polsce przez komunistów, stalinizm w Polsce

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu.
Ilość pytań: 29 Rozwiązywany: 2455 razy
Pytanie 1
Podaj dokładną datę rozmów w Moskwie w sprawie utworzenia TRJN
17-21 VI 1945
Pytanie 2
Dokładna data utworzenia TRJN
28 VI 1945
Pytanie 3
podaj miesiąc i rok uznania prze Wlk. Brytanię i USA TRJN.
VII 1945
Pytanie 4
Dokładna data aresztowania 16 czołowych polityków Polski Podziemnej
27-28 III 1945
Pytanie 5
dokładna data procesu szesnastu
18-21 VI 1945
Pytanie 6
dokładna data samorozwiązania się Rady Jedności Narodowej
1 VII 1945
Pytanie 7
miesiąc i rok przybycia do Polski Stanisława Mikołajczyka
VII 1945
Pytanie 8
W jakich miastach przybycie Mikołajczyka do Polski wywołało wielotysięczne manifestację?
Warszawa, Bygdoszcz, Kraków, Poznań, Łódź
Pytanie 9
Dokładna data powołania PSL na czele z Mikołajczykiem
12 VII 1945
Pytanie 10
Jak nazywała się zakonspirowana organizacja polityczna, rezygnująca w panującej sytuacji z działań zbrojnych? (podaj pełną nazwę, nie skrót)
Wolnosć i Niezawisłość
Pytanie 11
podaj miesiąc i rok powstania WiN oraz imię i nazwisko jej szefa
IX 1945 Jan Rzepecki
Pytanie 12
Jak nazywa się ugrupowanie powołane w celu propagowania konieczności współpracy katolików z "władzą ludową"?
Stowarzyszenie Pax
Pytanie 13
dokładna data referendum ludowego.
30 VI 1946
Pytanie 14
dokładna data wyborów do Sejmu Ustawodawczego
19 I 1947
Pytanie 15
Jakie partię utworzyły stronnictwo demokratyczne?
PPR, PPS, SD, SL

Powiązane tematy