Pytania i odpowiedzi

Graniastosłupy

Pytanie 1
Ile cm sześciennych ma litr?
1000
Pytanie 2
Kawałek sera w kształcie graniastosłupa o podstawie trokąta prostokątnego o przyprostokątnych 6 i 8 cm ma wysokość 9cm. Kucharz przygotował z tego sera 72 koreczki jednakowej długości. Jaką V ma każdy z koreczkow (w odpowiedz podaj tylko wynik,bez jednostki)
3
Pytanie 3
Ile ścian bocznych ma granastosłup prawidłowy, 8-kątny?
8
Pytanie 4
Ile wierzchołkow ma graniastosłup czworokątny ?
8
Pytanie 5
Ile krawędzi ma graniastosłup trójkątny?
9
Pytanie 6
Napisz wzór na objętość sześcianu(nie używaj spacji)
Pytanie 7
Basen ma kształt prostopadłościanu . Jego długość jest równa 50cm a szerokość 25m. Do basenu wlano 1125m sześciennych wody. Jaka jest głebokość basenu ?(podaj sam wynik bez jednostki)
2
Pytanie 8
W graniastosłupie prostym ściany boczne są :
prostokątami
Pytanie 9
W graniastosłupie czworokątnym ściany podstawy są
trapezami

Inne tryby

Sprawdź ten materiał również w innych wersjach.