Powtórzenie: Układ krążenia, Układ oddechowy, Układ wydalniczy

Biologia, powtórzenie. 7 pytań.

Zaznacz funkcje krwi:
dostarcza komórkom tlen i substancje odżywcze
odpowiedzialna jest za zjawiska obronne i odpornościowe ustroju
bierze udział w procesie termoregulacji
Wpisz oznaczenia literowe składników krwi odpowiedzialnych za:

A. Proces krzepnięcia ..........
B. Przenoszenia tlenu...............
C. Produkcję przeciwciała............

1. białe ciałka krwi (leukocyty)
2. płytki krwi
3. czerwone płytki krwi (erytrocyty)

UWAGA!
odpowiedz tak np:
A-1 B-2 C-3 (miedzy literami i cyframi dawaj spację!)
A-2 B-3 C-1
Uzupełnij zdania:

Czerwone ciałka krwi zawierają 1)..............., która ma zdolność do nietrwałego łączenia się z 2)............... . Dzięki temu odbywa się wymiana gazowa w 3).............. i komórkach ciała.

UWAGA!!
odpowiedz tak:
1)...(twoja odpowiedź)... 2)........ 3)..... (rób tylko odstępy między odpowiedzią a cyfrą!
1)hemoglobinę 2)tlenem 3)w płucach
Czym różnią się się krwinki czerwone(erytrocyty) u żaby i u człowieka?

Erytrocyty człowieka ...... .......... ....... .
Wpisz tylko poprawne słowa (jest ich 3)
nie posiadają jąder
W organizmie człowieka ok. 80% CO2(dwutlenku węgla) przenoszone jest z tkanek do płuc za pośrednictwem:

a. leukocytów
b. erytrocytów
c. trombocytów
d. osocza krwi

d.
Przemiana rozpuszczonego w osoczu białka fibrynogenu w postać nierozpuszczalną - fibrynę to istota procesu:

a. wymiany gazowej
b. wytwarzania przeciwciał
c. wytwarzania odporności trwałej
d. krzepnięcia krwi w razie uszkodzenia naczyń krwionośnych
d.
Oceń prawdziwość stwierdzeń dotyczących układu krążenia wpisując P (prawda) bądź F (fałsz)

... Serce oplatają tętnice wieńcowe, które je odżywiają.
... Worek osierdziowy wypełniony jest płynem, który zapobiega tarciu serca podczas jego pracy.
... Zastawki przedsionkowo-komorowe umożliwiają dwukierunkowy przepływ krwi.
... Lewa komora serca ma ściany cieńsze niż prawa

UWAGA!!
odpwiedz tak np:

P F F P (robiąc odstępy pomiędzy literkami)
P P F F

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.