Pytania i odpowiedzi

Ciekawa chemia 3, estry i tłuszcze

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. test z rozdziałów 11.5, 12.1 i 12.2 książki Ciekawa Chemia 3 dla gimnazjum; jest to materiał z estrów i tłuszczy
Ilość pytań: 40 Rozwiązywany: 7829 razy
Pytanie 1
Katalizatorem w reakcji estryfikacji jest:
kwas siarkowy(VI)
Pytanie 2
Ogólny wzór estrów to:
R1COOR2
Pytanie 3
Reakcja estryfikacji to:
reakcja kwasów z alkoholami prowadząca do powstania estrów
Pytanie 4
Estr o wzorze CH3COOC2H5 to:
octan etylu
Pytanie 5
Zaznacz właściwy komplet właściwości estrów:
słabo rozpuszczalne w wodzie ciecze o ładnych zapachach, rozpuszczalniki, rozpuszczalne w alkoholu
Pytanie 6
Hydroliza to:
reakcja odwrotna do estryfikacji
rozpad estrów pod wpływem wody
Pytanie 7
Estry znalazły zastosowanie przy:
produkcji mydła, kosmetyków i wód toaletowych
produkcji artykułów spożywczych i leków
produkcji środków owadobójczych
Pytanie 8
Nitrogliceryna jest produktem reakcji:
gliceryny (glicerolu) i kwasu azotowego(V)
Pytanie 9
Woski to:
estry wyższych kwasów tłuszczowych i alkoholi o dużej liczbie atomów węgla
Pytanie 10
Reakcja otrzymywania maślanu metylu to:
C3H7COOH+CH3OH->C3H7COOCH3 + H2O
Pytanie 11
Nitrogliceryna:
to lekkożółta ciecz
jest bardzo wybuchowa
ma wzór C3H5(ONO2)3
jest estrem kwasu nieorganicznego
Pytanie 12
Zapachy estrów są:
głównie przyjemne, ale są takie które śmierdzą
Pytanie 13
Obecność stężonego kwasu siarkowego(VI) w reakcji estryfikacji umożliwia powstawanie estru, bo:
kwas ten jest higroskopijny i utrudnia hydrolizę
Pytanie 14
Tłuszcze to:
estry glicerolu i wyższych kwasów karboksylowych
Pytanie 15
Tłuszcze dzielą się na:
ciekłe i stałe, roślinne i zwierzęce, naturalne i sztuczne, nasycone i nienasycone