Powtórzenie: Pojęcia, 2 klasa liceum.

Czy wiesz jakie to pojęcie? Powtórzenie zawierający wybrane pojęcia z 2 klasy liceum, zakres rozszerzony.

Biologia, powtórzenie. 15 pytań.

Struktury znajdujące się w centrosomach większości protistów i komórek zwierzęcych. Tam zapoczątkowywane jest tworzenie włókna podziałowego podczas podziału komórki.
centriole
Inaczej zrzeszotnienie kości. Jest to przewaga procesów utraty kości nad procesami regeneracyjnymi.
osteoporoza
Zdolności kory do rozpoznawania przedmiotów i zjawisk oraz ich oceny.
gnozje
Miejsce lokalizacji ośrodków oddechowych w mózgowiu.
rdzeń przedłużony
Z krwi matki do krwi płodu przedostaje się:
składniki odżywcze, witaminy, przeciwciała
tlen
Najsilniejszy mięsień wdechowy.
przepona
Ruchy roślin wywołane działaniem bodźca mechanicznego, np. wstrząsu czy dotyku.
sejsmonastie
Skutki niedoboru tej witaminy powodują wydłużenie czasu krzepnięcia krwi.
K
Choroba objawiająca się nadmiernym wydalaniem moczu. Jest także skutkiem niedoczynności podwzgórza.
moczówka prosta
Jak nazywa się odcinek kręgosłupa zawierający 7 kręgów?
odcinek szyjny
Podaj rodzaj stawów, do którego należy np. staw nadgarstkowo-śródręczny kciuka.
siodełkowy
Podstawowa jednostka czynnościowo-strukturalna nerki to:
nefron
Zwierzęta wydalające głównie amoniak to:
zwierzęta amonioteliczne
Rodzaj odporności, podczas której mechanizmy odpornościowe skierowane są przeciwko konkretnemu zagrożeniu.
odporność swoista
W nich zachodzi właściwa wymiana gazowa.
pęcherzyki płucne

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.