Pytania i odpowiedzi

Biochemia II egzamin 2023

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu.
Ilość pytań: 104 Rozwiązywany: 78 razy
Pytanie 1
Dwudziestoletni Nigeryjczyk, który niedawno przybył do Katowic, aby studiować medycynę w SUM, odwiedza Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, gdyż uskarża się na skurcze brzucha i biegunkę po wypiciu mleka. Która z poniższych problemu? odpowiedzi jest najbardziej prawdopodobną przyczyną jego
A. brak laktazy w jelicie cienkim
Pytanie 2
Skutkiem mutacji genetycznej promotora genu jest 100- krotny wzrost komórkowego stężenia enzymu katalizującego istotną reakcję biochemiczną. Jaki będz fie wpływ tej mutacji na stałą równowagi katalizowanej reakcji enzymatycznej?
A. pozostanie taka sama
Pytanie 3
Renina należy do układu renina-angiotensyna-aldosteron i działa w nim przez:
D.angiotensynogen stymulując syntezę angiotensyny I
Pytanie 4
Głównym składnikiem soku żołądkowego jest:
A. woda
Pytanie 5
Wskaż zdania prawdziwe: 1) jodki są wchłaniane głównie przez przewód pokarmowy, 2) ale szczególnie w stanach niedoboru istotną drogą staje się wchłanianie przez płuca, 3) stąd też zalecane jest przebywanie nad morzem, 4) mogą wchłaniać się transdermalnie, 5) większa część jodu w organizmie związana jest z tyreoglobuliną.
B. 1, 4, 5
Pytanie 6
Niedobór endonukleazy wycinajacej może powodować wrażliwość na promieniowanie UV u pacjentów z xeroderma pigmentosum. Jaka funkcja będzie zaburzona u pacjentów z niedoborem tej endonukleazy?
c) Usuwanie dimerów pirymidynowych
Pytanie 7
Zdolność wątroby do regulacji glikemii jest kluczowa dla przeżycia. Jednak użycie kwasów tłuszczowych do syntezy glukozy jest niemożliwe. Wybierz odpowiedź najlepiej wyjaśniającą przyczynę tego faktu:
D. oba atomy węgla acetylo-CoA, pochodzące z kwasów tłuszczowych są uwalniane, jako CO2 w cyklu Krebsa
Pytanie 8
.Do czynników zwiększających wydzielanie do krwi erytropoetyny nie należy:
Odwodnienie
Pytanie 9
62-letnia pacjentka zgłosiła się do izbę przyjęć z żółtaczką, która nasilała się w ciągu ostatnich 3 miesięcy. Pacjentka skarży się na silny ból górnej części brzucha, promieniujący w kierunku pleców oraz na znaczną utratę masy ciałPacjentka zwróciła też uwagę, że jej stolce od jakiegoś czasu są odbarwione. W testach laboratoryjnych uwidoczniono bardzo wysoki poziom bilirubiny bezpośredniej oraz zwiększony poziom bilirubiny w moczu. Poziom aminotransferazy alaninowej (ALT) był nieznacznie zwiększony, natomiast zanotowano znaczny wzrost fosfatazy alkalicznej w osoczu. W badaniach USG nie uwidoczniono kamieni żółciowych . Która diagnoza jest najbardziej prawdopodobna:
rak głowy trzustki
Pytanie 10
Ważnymi wartościami układu w stanie równowagi są: 1)Stała równowagi Keg jest ilorazem stałych szybkości K1/K2 2.W stanie równowagi szybkość reakcji w obie strony są równe 3. Równowaga nie jest stanem dynamicznym, bo nie ma żadnej zmiany netto w stężeniu substratów i prodkuktów 4. Wartość Keg można obliczyć że stężeń substratów i produktów w stanie równowagi. Prawidłowe informację zawiera odpowiedź ?
1 2 4
Pytanie 11
Głównymi enzymami osocza wykorzystywanymi w diagnostyce ostrego zapalenia trzustki są:
B. amylaza, lipaza
Pytanie 12
Piętnastoletni chłopiec ma objawy neuropatii, zwyrodnienie barwnikowe siatkówki oraz ataksję móżdżkową. Szczegółowe badania wykazały wysoki poziom kwasu fitanowego w surowicy. Która z poniższych diagnoz jest najbardziej prawdopodobna:
C. choroba Refsuma
Pytanie 13
Biochemiczne wyjaśnienie korzystnego, przeciwmiażdżycowego działania niskich dawek kwasu acetylosalicylowego przedstawia odpowiedź:
w tych dawkach hamuje kompetycyjnie COX w endothelium i trombocytach
Pytanie 14
W profilaktyce przeciwzakrzepowej stosowanej w prewencji chorób układu krążenia nisko dawkowany kwas acetylosalicylowy:
nieodwracalnie hamuje cyklooksygenazę w trombocytach
Pytanie 15
Głównym substratem energetycznym dla mięśnia sercowego na czczo i w stanie dłuższego głodu jest:
WKT
Pytanie 16
Jaką substancje będzie można wykryć u kogoś po najdłuższym czasie?
b) THC
Pytanie 17
43-letni mężczyzna wykazuje objawy osłabienia, duszności,zgłasza zawroty głowy. Poziom jego hemoglobiny 7g/dl. Niski poziom mleczanu. Niedobór którego z enzymów jest przyczyną?
kinazy pirogronianowej
Pytanie 18
Zgłosił się 67 letni pacjent z uczuciem mrowienia kończyn dolnych od paru dni. Miał jaskraworozowy język, ważył 61 kg 18,7 BMI. 8,7 Hb, 3 mln erytrocytów i MCV 118. Jaki preparat należy mu podać, by poprawił się jego stan?
d) kobalamina
Pytanie 19
W odróżnieniu od kolagenu elastyna: 1) ma zawartość glicyny ponad 30%, 2) nie zawiera hydroksyproliny, 3) nie zawiera hydroksylizyny, 4) nie zawiera składników cukrowych, 5) zawartość aminokwasów hydrofobowych wynosi 95%. Prawidłowe zestawienie zawiera odpowiedź:
3, 4, 5
Pytanie 20
Prawdziwe są zdania: 1) ferrytyna i hemosyderyna są białkami magazynującymi żelazo w komórkach 2) w stanach prawidłowych białka te nie występują we krwi obwodowej 3) większość żelaza w pożywieniu człowieka występuje jako Fe 3+
wszystkie

Powiązane tematy