Pytania i odpowiedzi

ESI

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu.
Ilość pytań: 41 Rozwiązywany: 17 razy
Pytanie 1
Komputer pozwala formułować i sprawdzać hipotezy dotyczące mózgu
Komputer pozwala formułować i sprawdzać hipotezy dotyczące mózgu
Słaba AI
Komputer jest w istotny sposób równoważny mózgowi i może mieć stany poznawcze
Silna AI
Wszysto to, czego jeszcze nie potrafią zrobić sztuczne systemy...
AI
Pytanie 2
Samouczenie maszynowe lub uczące się systemy to:
Samouczenie maszynowe lub uczące się systemy
Machine Learning
Wykrywanie nieznanych prawidłowości, tworzenie analogii i modyfikowanie
Big Data
Tworzenie baz oraz wykorzystanie technologii semantycznych do przetwarzania
Inżynieria Wiedzy
Pytanie 3
Czym jest sztuczna Inteligencja
Kiedy maszyna zachowuje się w sposób inteligentny
AI jako działanie ludzkie
Przewidywanie i testowanie zachowania się istot ludzkich i identyfikacja czynności umysłowych
AI jako „myślenie ludzkie
Poszukiwanie „praw myślenia”
AI jako „myślenie racjonalne”
Kiedy maszyna (agent) robi coś dobrze
AI jako „działanie racjonalne”
Pytanie 4
Przyporządkuj pytanie do dziedziny nauki będącej jednym z fundamentów AI
W jaki sposób zbudować wydajne systemy, aby mogły spełniac wymagania AI?
Informatyka
Jak się ma język do myślenia?
Lingwistyka
W jaki sposób człowiek myśli i działa
Psychologia
W jaki sposób sztuczny byt może działać i sterować sobą?
Cybernetyka
Pytanie 5
Test Turinga rozstrzyga czy maszynę można zakwalifikować do:
Słabej AI
Pytanie 6
Które z poniższych zagadnień nie należą do kluczowych zagadnień AI?
Symulacja komputerowa
Pytanie 7
Co to jest klasyfikacja?
Przyporządkowanie obiektów do danych grup ze względu na ich właściwości
Pytanie 8
Dlaczego AI dla każdego znaczy coś innego?
Ponieważ ta dziedzina nauki bardzo szybko się rozwija i zmienia
Pytanie 9
Kto jako pierwszy zaproponował dla dyscypliny określenie "Artifical Inteligence"
John McCarthy
Pytanie 10
Dopasuj stosowne definicje wiedzy
W ujęciu naukowym
zbiór uzasadnionych empirycznie lub logiczne/matematycznie stwierdzeń
W ujęciu filizoficznym
zbiór uzasadnionych przekonań
W ujęciu potocznym
zbiór doświadczeń i przekonań
Pytanie 11
Czym różnią się systemy ekspertowe od innych programów?
Automatyczny mechanizm wnioskowania
Pytanie 12
Co zapewnia symboliczny zapis wiedzy?
Łatwą analizę poprawności bazy wiedzy
Pytanie 13
Gdzie najczęściej stosujemy systemy ekspertowe?
W dziedzinach niesformalizowanych w sposób jednoznaczny
Pytanie 14
Która z podanych aplikacji nie jest systemem ekspertowym?
Domican
Pytanie 15
Która cecha nie pasuje do systemów ekspertowych?
Ukrywanie sposobu rozwiązania danego problemu
Pytanie 16
Droga hamowania jest długa IF prędkość jest duża
Rozmyta
Pytanie 17
Droga hamowania jest długa IF prędkość > 100
Klasyczna
Pytanie 18
Jeżeli funkcja przynależności do zbioru rozmytego wynosi A(x), i odpowiednio dla zbioru B ), B(x), to
minimum funkcji przynależności A i B
Pytanie 19
Alternatywa A i B wynosi
maximum funkcji przynależności A i B
Pytanie 20
Kolejność podstawowych procesów wnioskowania rozmytego to:
Rozmywanie, wnioskowanie, wyostrzanie

Powiązane tematy