Pytania i odpowiedzi

Fizjologia 2021 cz.1

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania 1 - 100
Ilość pytań: 100 Rozwiązywany: 80 razy
Pytanie 1
Wskaż zdanie FAŁSZYWE
Najsłabszym endogennym peptydem opioidowym jest beta-endorfina
Pytanie 2
W trakcie wysiłku fizycznego
glukagon działa synergistycznie z adrenaliną, m.in. pobudzając glukoneogenezę w wątrobie
Pytanie 3
Która odpowiedź jest prawdziwa?
Klirens inuliny jest miarą filtracji kłębuszkowej (GFR)
Pytanie 4
Gdzie zlokalizowane są ośrodki odruchu Heringa-Breuera, który wyznacza granicę dla nadmiernego rozciągania płuc podczas wdechu?
DRG - Dorsal Respiratory Group rdzenia przedłużonego
Pytanie 5
Która z wymienionych substancji ma najniższy klirens nerkowy?
Dwuwęglan
Pytanie 6
5-HT jest neuromediatorem
który działa głównie przez receptory metabotropowe
Pytanie 7
5-HT jest neuromediatorem
działającym zarówno ośrodkowo, jak obwodowo
Pytanie 8
5-HT jest neuromediatorem
który działa zarówno przez receptory metabotropowe jak i jonotropowy
Pytanie 9
5-HT jest neuromediatorem
uczestniczącym w wywołaniu odruchu wymiotnego
Pytanie 10
5-HT jest neuromediatorem
uczestniczącym w kontroli stanu snu i czuwania
Pytanie 11
5-HT jest neuromediatorem
uczestniczącym w regulacji nastroju
Pytanie 12
5-HT jest neuromediatorem
wydzielanym przez włókna wstępujące i zstępujące
Pytanie 13
5-HT jest neuromediatorem
syntetyzowanym z tryptofanu
Pytanie 14
5-HT jest neuromediatorem
którego wychwyt zwrotny można hamować farmakologicznie
Pytanie 15
Jeśli pompa sodowo-potasowa w błonie komórkowej neuronu przestałaby działać, efektem będzie które z poniższych następstw?
Błona komórkowa będzie powoli tracić zdolność do generowania potencjałów czynnościowych
Pytanie 16
Jeśli pompa sodowo-potasowa w błonie komórkowej neuronu przestałaby działać, efektem będą wszystkie poniższe następstwa, Z WYJĄTKIEM:
wewnątrzkomórkowe stężenie jonów potasu wzrośnie
Pytanie 17
Jeśli pompa sodowo-potasowa w błonie komórkowej neuronu przestałaby działać, efektem będą wszystkie poniższe następstwa, Z WYJĄTKIEM:
wewnątrzkomórkowe stężenie jonów sodu zmaleje
Pytanie 18
Aby zahamować wydzielanie enzymów trzustkowych u pacjenta z ostrym zapaleniem trzustki należy zastosować:
somatostatynę
Pytanie 19
Zaznacz NIEPRAWDZIWE stwierdzenie dotyczące procesów w przewodzie pokarmowym.
Wchłanianie peptydów zachodzi w jelicie cienkim// peptydy sie niei wchlaniaja tylko aminokwasy
Pytanie 20
Ciśnienie w komorze serca:
podczas skurczu izowolumetrycznego komory jest wyższe niż w przedsionku

Powiązane tematy