Pytania i odpowiedzi

Hodowla- 2022

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Nauczcie się raz. Zbiór pytań z 5 testów
Ilość pytań: 99 Rozwiązywany: 268 razy
Pytanie 1
Lasy przerębowe
zachowania bogactwa biologicznego
wysokiej produkcyjności

To muszę jeszcze dopracować/dodać coś muszę poszukać informacji w wykładach mam dość 21;12 20.09.2022

Pytanie 2
Podczas których zabiegów uwalniamy korony potencjalnych nasienników
Trzebieży późnych
Cięć przygotowawczych
Pytanie 3
Czynnik świetlny to
Stosunek długości pędu wierzchołkowego do bocznych
Pytanie 4
rębni gniazdowej zupełnej gniazda lokalizuje się w miejscach
Występowania odnowień
Występowania luk
Żyźniejszych

Żyźniejszych jest z doświadczenia doktorka

Pytanie 5
Wręby zakłada się w celu
Przyśpieszenia procesu odnowienia
Pytanie 6
Wskaźnik zadrzewienia po cięciach odsłaniających może wynosić
0,4
0,3
Pytanie 7
Na rysunku, naturalny stopień zadrzewienia Assmanna przedstawia
puste (białe) koło
Pytanie 8
Stosowanie indywidualnej ochrony sadzonek osłonami plastikowymi może powodować
uszkodzenia od okiści
wydłużenie okresu wegetacyjnego
Pytanie 9
Pod koniec fazy tyczkowiny świerkowej kategorii B zagęszczenie powinno wynosić
ok. 3 tys. szt./ha
Pytanie 10
Wyróżnił fazy cięć częściowych
Georg Ludwig Hartig
Pytanie 11
W drzewostanie cienkim
przechodzimy do trzebieży dolnych w świerczynach
kształtujemy cechy ilościowe
wykonujemy silną trzebież górną w buczynach 1 bonitacji
Pytanie 12
Był twórcą systemu „wychowywania drzewostanu” na którym wzorowana jest Polska Trzebież Selekcyjna
Walter Schädelin
Pytanie 13
W tyczkowinie
występuje zagrożenie od śniegu
współczynnik H/D jest zwykle wysoki
rozpoczyna się różnicowanie na klasy biosocjalne
Pytanie 14
Podział na klasy biosocjalne tworzy się w
tyczkowinie
Pytanie 15
Pojęcie granicy transportowej w rębni stopniowej gniazdowej udoskonalonej oznacza
miejsce inicjowania pierwszych ośrodków odnowieniowych
linię rozdzielającą przeciwne kierunki szlaków zrywkowych
linię przebiegającą przez grzbiet wzniesienia

Powiązane tematy