Pytania i odpowiedzi

Charaktery, Słowa na Start - Klasa 7

Pytanie 1
Autorem "Zemsty" jest:
Aleksander Fredro
Pytanie 2
Jakim gatunkiem literackim jest "Żona modna" i kto jest jej autorem?
Gatunek literacki: Satyra
Autor: Ignacy Krasicki
Pytanie 3
Aleksander Fredro żył w latach
1793 - 1876
Pytanie 4
Kim był Santiago z powieści Ernesta Hemingwaya pod tytułem "Stary człowiek i Morze"?
rybakiem
Pytanie 5
"Zemsta" jest:
komedią
Pytanie 6
W których miastach Ignacy Krasicki pobierał nauki?
Rzym
Lwów
Pytanie 7
Autorem "Szczęśliwego Nowego Roku" jest:
Katarzyna Ryrych
Pytanie 8
Rodzaj opowiadania, którego głównym tworzywem są rysunki układające się w spójną całość a azupełniają je teksty narratora to:
Komiks
Pytanie 9
Połącz w pary rodzaje charakterystyki z ich definicją.
charakterystyka postaci
+
służy przedstawieniu bohatera literackiego, filmowego lub każdej innej osoby
autocharakterystyka
+
polega na przedstawieniu siebie samego
charakterystyka porównawcza
+
polega na zestawieniu cech zewnętrznych i wewnętrznych dwóch lub większej liczby osób
Pytanie 10
dotyczy osoby, której cechy charakteru i poglądy pozostają niezmienne.
charakterystyka statyczna
Pytanie 11
Odmianę czasownika nazywamy:
koniugacją
Pytanie 12
Czasownik odmienia się przez:
osoby, liczby, czasy, rodzaje, tryby
Pytanie 13
W liczbie mnogiej czasownika wystepują rodzaję:
męskoosobowy
niemęskoosobowy
Pytanie 14
śpiewaj jest
trybem rozkazującym czasownika
Pytanie 15
Połącz w pary czasownik z odpowiednim trybem:
biegnie
+
tryb orzekający
piłuj
+
tryb rozkazujący
obserwowałyby
+
tryb przypuszczający