Pytania i odpowiedzi

Procesy integracyjne

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu.
Ilość pytań: 85 Rozwiązywany: 596 razy
Pytanie 1
Najstarszą koncepcją integracji jest:
federalizm
Pytanie 2
Franki CFA to:
waluty sztywno powiązane z Euro
waluty afrykańskie
Pytanie 3
Program Maquiladora dotyczy granicy
meksykańsko-amerykańskiej
Pytanie 4
SPARTECA to ugrupowanie
mało efektywnie działające z uwagi na trudne do spełnienia reguły pochodzenia towarów
Australii, Nowej Zelandii i mikropaństw Południowego Pacyfiku
Pytanie 5
Efekt kreacji inwestycji:
może być konsekwencją utworzenia unii celnej
jest efektem dynamicznym
Pytanie 6
Aktualnie w Europie funkcjonują:
EFTA;CEFTA
UE;EOG
Pytanie 7
Do instytucjonalno-organizacyjnych form międzynarodowych ugrupowań integracyjnych zalicza się:
unię gospodarczą i walutową
unię celną
wspólny rynek
strefę wolnego handlu
Pytanie 8
Mechanizmem międzynarodowej integracji gospodarczej może być mechanizm:
wolnego rynku i handlu
rynku regulowanego
Pytanie 9
Ugrupowaniem funkcjonującym w Afryce jest:
ECOWAS
SADC
EAC
Pytanie 10
Kraje członkowskie GCC:
są położone nad Zatoką Perską
są położone w Azji
to eksporterzy ropy naftowej
planuja integrację monetarną
Pytanie 11
Integracja pozytywna to:
pojęcie wprowadzone przez J.Tingerberga
prowadzenie odpowiedniej polityki integracyjnej na obszarze ugrupowania
Pytanie 12
Do warunków sprzyjających procesowi międzynarodowej integracji gospodarczej powszechnie zalicza się:
bliskie położenie geograficzne (i kulturowe) krajów partnerów
istnienie odpowiedniej infrastruktury gospodarczej
realizację prointegracyjnej polityki gospodarczej na obszarze ugrupowania
potencjalną lub rzeczywistą komplementarność struktur gospodarczych
Pytanie 13
Unia celna polega na:
swobodnym przepływie towarów wewnątrz ugrupowania
wprowadzeniu wspólnej zewnętrznej taryfy celnej wobec krajów trzecich
Pytanie 14
Cechą charakterystyczną integracji afrykańskiej jest:
nakładanie na siebie ugrupowań,w konsekwencji skutkujące biurokracją i dublowaniem kompetencji
skromne efekty integracyjne
bardzo ambitne cele integracyjne,które stawiają swobie ugrupowania tam istniejące i krótki okres realizacji
Pytanie 15
Prawdziwe są następujące stwierdzenia odnoszące do integracji w Azji Południowo-Wschodniej
przyjęto tam własną drogę integracji tzw.Asian Way
nastąpiło tam skupienie w ramach ASEAN wszytskich krajów regionu Azji Południowow-Wschodniej co wobec ich zróżnicowania powszechnie uważane jest za sukces integracyjny w regionie
występuje tam pewna inspiracji integracją europejską (UE)

Powiązane tematy

#ebm #eonomia