Pytania i odpowiedzi

Histologia kolokwium I oddechowy skóra i endokrynowy

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu.
Ilość pytań: 305 Rozwiązywany: 2408 razy
Pytanie 1
Wskaż prawidłową informację:
D. Wszystkie informacje są nieprawidłowe
Pytanie 2
Wskaż zdanie prawidłowe o hormonach wydzielanych przez przysadkę gruczołową:
A. Syntezę tyreotropiny pobudza tyreoliberyna
B. Lipotropina działa na komórki tłuszczowe pobudzając lipolizę
D.AB
Pytanie 3
Wazopresyna
C. Współdziała z oksytocyną wpływając na wytwarzanie trwałych więzi i relacji międzyludzkich +
Pytanie 4
,, W większych stężeniach ADH (wazopresyna) działa na receptory V1 komórek mięśni gładkich tętnic, podnosząc ciśnienie krwi i jest wtedy nazywany wazopresyną. Hormon ten, działając z oksytocyną, jest odpowiedzialny również za wytwarzanie trwałych więzi między osobami różnej płci’’ - Sawik s. 469, 470
Pytanie 5
Enzymem biorącym udział w przekształceniu serotoniny do n-acetyloserotoniny jest:
B. N-acetylotransferaza
Pytanie 6
Elementem odpowiedzialnym za cykliczny rytm okołodobowy jest jądro:
A. Nadskrzyżowaniowe
Pytanie 7
Etap endokrynowy syntezy hormonów nie obejmuje:
A. Syntezreoglobuliny
B. Jodowania tyreoglobulinyy ty
D.AB
Pytanie 8
Komórki główne gruczołów przytarczycznych:
B. Posiadają na swojej powierzchni receptory wrażliwe na jony wapnia +1
Pytanie 9
Gruczolaki przytarczyc:
A. Wydzielają PTH
C. Przejawiają się występowaniem kamicy nerkowej i bólami kości
D. AC
Pytanie 10
Cechą charakterystyczną komórek podporowych okolicy węchowej jest posiadanie:
C. Mikrokosmków
Pytanie 11
Więzadło głosowe zbudowane jest z włókien:
B. . Sprężystych o przebiegu równoległym
Pytanie 12
Kieszonka krtaniowa to:
A. Struktura wysłana nabłonkiem walcowatym oddechowym
B. Szczelina pomiędzy fałdem głosowym i przedsionkowym
C. Struktura zawierająca gruczoły surowiczo-śluzowe
D. A,BiC
Pytanie 13
Gruczoły surowicze w błonie śluzowej okolicy węchowej mają za zadanie:
A. Wydzielanie białka OBP transportującego cząsteczki zapachowe do receptorów błonowych
B. Wydzielanie lizozymu i IgA
C.AB
Pytanie 14
Pasmo węchowe wytwarzane jest przez:
C. Aksony komórek mitralnych
Pytanie 15
Mukowiscydoza związana jest z mutacją genu kodującego białko CFTR w wyniku której:
A. CFTR nie pompuje jonów Cl- na zewnątrz komórki
B. Następuje stały dopływ jonów Na+ przez swoiste kanały jonowe
C. Dochodzi do odpływu wody z powierzchni nabłonka
D. A,BiC

Powiązane tematy