Powtórzenie: Matura z biologii 2007

Zestaw niektórych pytań z matury z biologii w roku 2007.

Biologia, powtórzenie. 11 pytań.

Poniżej przedstawiono charakterystykę jednego z elementów morfotycznych krwi człowieka.

Są to wysoce wyspecjalizowane, krótko żyjące komórki, o kształcie dwuwklęsłych krążków.
Po procesie dojrzewania nie mają jądra komórkowego. Biorą udział w transporcie tlenu z płuc
do tkanek.

Powyższa charakterystyka odnosi się do:
erytrocytów
Określ rolę limfocytów w organizmie człowieka
pełnią funkcje obronne
Podaj nazwę rodzaju komórek krwi, do którego należą limfocyty.
leukocyty
Podaj nazwę składnika odżywczego, którego największą ilość zawierają produkty zbożowe i ziemniaki.
węglowodany
Spośród poniższych informacji zaznacz zdanie trafnie określające główną rolę witaminy A w organizmie człowieka.
Warunkuje prawidłowe widzenie o zmierzchu lub przy słabym świetle.
Zaznacz wśród podanych niżej przykładów dwa takie zachowania człowieka, które przyczyniają się do powstawania szczepów opornych na antybiotyki.
Dodawanie antybiotyków do pasz zwierząt hodowlanych.
Nie zawsze uzasadnione stosowanie antybiotyków.
Jaki jest odczyn soku trzustkowego?
zasadowy
Jaki jest odczyn soku żołądkowego?
kwaśny
Wyjaśnij znaczenie, jakie dla funkcjonowania układu pokarmowego ma występowanie różnych odczynów soku trzustkowego i żołądkowego.
W takich odczynach enzymy mają największą aktywność.
Wśród niżej wymienionych elementów budowy ciała człowieka zaznacz tylko ten, w którym może zachodzić zarówno oddychanie tlenowe, jak i fermentacja mlekowa.
Mięsień szkieletowy
Z podanych niżej zdań zaznacz dwa, które zawierają prawdziwe informacje dotyczące procesów zachodzących w układzie pokarmowym człowieka.
Trypsynogen wytwarzany jest przez trzustkę i uwalniany do dwunastnicy.
W przewodzie pokarmowym wytwarzane są hormony pobudzające wydzielanie soków trawiennych.

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.