Pytania i odpowiedzi

Czym są współrzędne geograficzne?

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z lekcji geografii dla klasy 6 szkoły podstawowej.
Ilość pytań: 8 Rozwiązywany: 2705 razy
Pytanie 1
Jaka jest w przybliżeniu długość równika?
40 tys. km
Pytanie 2
Równik jest:
równoleżnikiem
Pytanie 3
Ile sekund kątowych mieści się w jednym stopniu?
3600
Pytanie 4
Czym jest szerokość geograficzna?
Jest to kąt zawarty pomiędzy płaszczyzną, którą tworzy
równik
a
promieniem
ziemi przechodzącym przez dany punkt jej powierzchni.
Pytanie 5
Jakie wartości może osiągać szerokość geograficzna?
od 0° do 90°
Pytanie 6
Szerokość geograficzna wzrasta w kierunku:
biegunów
Pytanie 7
Dzieli kulę ziemską na półkulę północną i półkulę południową?
równik
Pytanie 8
Przez obserwatorium astronomiczne którego z miast przebiega południk 0°?
Greenwich