Pytania i odpowiedzi

Ekologia 2

Pytanie 16
rośliny występujące na średnio i zmiennowilgotnych siedliskach
mezofity
Pytanie 17
organizm tolerujący bądź preferujący życie w środowisku kwaśnym
acydofil
Pytanie 18
Rośliny wodne
hydrofity
Pytanie 19
Rośliny ziemno-wodne, szuwarowe
helofity
Pytanie 20
Rośliny terenów o stałym lub długotrwałym niedoborze wody
kserofity
Pytanie 21
Porośla
epifity
Pytanie 22
Rośliny przystosowane do życia na piaszczystych glebach
psammofity
Pytanie 23
rośliny przystosowane do życia na obszarach narażonych na częste występowanie pożarów
pirofity
Pytanie 24
Rośliny przystosowane do życia na glebach o podwyższonej zawartości metali, również metali ciężkich
metalofity
Pytanie 25
gatunki wskaźnikowe
bioindykatory