Pytania i odpowiedzi

Klasa 8, dział 1 - Życie społeczne

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z 1 działu dla 8 klasy szkoły podstawowej.
Ilość pytań: 21 Rozwiązywany: 39925 razy
Pytanie 16
Połącz funkcję szkoły z jej zadaniami.
dydaktyczna
przekazywanie wiedzy i nauka logicznego myślenia
wychowawcza
kształtowanie pozytywnych postaw
opiekuńcza
stwarzanie odpowiednich warunków do rozwoju ucznia
kulturowa
uczenie zasad i norm obecnych w kulturze
Pytanie 17
Które z wymienionych pozycji zaliczamy do przychodów?
darowizna
sprzedaż nieużywanej odzieży w internecie
odszkodowanie za złamaną rękę
Pytanie 18
Najmniejszą jednostką życia ekonomicznego w państwie jest:
gospodarstwo domowe
Pytanie 19
Osoba korzystająca z danej usługi lub kupująca wybrany produkt staje się:
konsumentem
Pytanie 20
Rozszyfruj skrót UOKiK
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Pytanie 21
Jeśli nasze dochody są niższe od wydatków mówimy o:
dziurze budżetowej