Pytania i odpowiedzi

Leki - układ oddechowy

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu.
Ilość pytań: 20 Rozwiązywany: 554 razy
Pytanie 16
Beta2-sympatykomimetyki:
przerywają skurcz oskrzeli poprzez pobudzenie receptora beta2 w mięśniówce oskrzeli
mogą powodować zaburzenia rytmu serca i hipokaliemię
zwiększają aktywność ruchową rzęsek
Pytanie 17
Wskaż prawidłowe połączenie lek-wskazanie:
Ambroksol - lek uzupełniający w leczeniu RDS u noworodków
Pytanie 18
Glikokortykosteroidy:
zmniejszają reaktywność oskrzeli na bodźce
zmniejszają obrzęk błony śluzowej
Pytanie 19
Wskaż zdanie/a prawdziwe:
Lewodropropizyne stosuje się w leczeniu nieproduktywnego kaszlu
Dihydrokodeina może bezpośrednio oddziaływać na ośrodek oddechowy w pniu mózgu
Dekstrometorfan jest inhibitorem wychwytu wstecznego serotoniny
Pytanie 20
Połącz przykłady leków z właściwą grupą:
Leki mukolityczne
Mesna, erdosteina, karbocysteina
Leki mukokinetyczne
Ambroksol. bromheksyna
Leki rozszerzające oskrzela
Salmeterol, bromek glikopironium, teofilina

Powiązane tematy