Pytania i odpowiedzi

Kolokwium Immunologia

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Weronika Florek, Zuzanna Gulik, Marta Koralewska, Maciej Bodył
Ilość pytań: 11 Rozwiązywany: 431 razy
Pytanie 1
Znakowanie izotopem jest stosowane w testach na wykrycie:
alergii
Pytanie 2
Atomy różnych pierwiastków mające taką samą liczbę masową to:
izobary
Pytanie 3
Od czego zależy reakcja precypitacji?
stężenia antygenów, stężenia przeciwciał, temperatury, czasu reakcji, stężenia elektrolitów
Pytanie 4
Test radioimmunosorbentu RIST służy do:
Oznaczania poziomu IgE
Pytanie 5
W buforze o jakim pH przebiega immunoelektroforeza przeciwprądowe?
8
Pytanie 6
Zaznacz prawdziwe zdania dotyczące wirusów:
wirusy są to niewielkie cząstki zakaźne infekujące wszystkie formy życia.
nie zawierają organelli.
Pytanie 7
Precypitacja stosowana jest do:
klasyfikacji bakterii
wykrywania przeciwciał
Pytanie 8
Antygeny układu AB0 są cukrowcami. Antygeny układu Rh są białkami.
Oba zdania są prawdziwe.
Pytanie 9
Wzrost poziomu albumin wywoływany jest przez:
odwodnienie
Pytanie 10
Przeciwciała Rh mają charakter odpornościowy.
Prawda
Pytanie 11
Do czego służy test radioalergosorpcji RAST?
Służy do wykrywania specyficznych przeciwciał IgE reagujących z określonym alergenem.

Powiązane tematy