Pytania i odpowiedzi

Układ nerwowy i narządy zmysłów

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu.
Ilość pytań: 56 Rozwiązywany: 2039 razy
Pytanie 1
jądra szwu charakteryzują się:
intensywną produkcją serotoniny
Pytanie 2
co przekazuje impuls w jądrze nadskrzyżowaniowym:
prokinecyna 2
Pytanie 3
Komórki poziome Cajala leżą równolegle do powierzchni w warstwie:
drobinowej
Pytanie 4
Endolimfa (śródchłonka) wydzielana jest przez struktury błędnika:
w prążku naczyniowym przewodu ślimaka i łagiewki
Pytanie 5
Błona bębenkowa:
warstwa zewnętrzna zbudowana z tkanki łącznej właściwej o układzie promienistym
Pytanie 6
Tunel zewnętrzny Cortiego to:
kanał między szeregiem komórek zewnętrznych falangowych a innymi podporowymi
Pytanie 7
Narząd percepcyjny słuchu:
leży na błonie podstawnej przewodu środkowego ślimaka
Pytanie 8
Wskaż prawidłowe stwierdzenie:
Pytanie 9
W oku do struktur, w których nie występują komórki należą:
blaszkę graniczną przednią rogówki
torebka soczewki
Pytanie 10
Wskaż stwierdzenie prawdziwe na temat siatkówki niereceptorowej:
siatkówka niereceptorowa pokrywa m. in. ciało rzęskowe
siatkówka niereceptorowa zbudowana jest z dwóch nabłonków
Pytanie 11
Włókna nerwowe istoty białej rdzenia kręgowego tworzą drogi:
drogi zstępujące – zaczynają się w pniu mózgu
droga korowo - rdzeniowa to droga motorowa
Pytanie 12
Wskaż zdanie fałszywe dotyczące istoty czarnej:
w chorobie Parkinsona wskutek zmniejszenia stężenia melaniny
Pytanie 13
Neurogeneza w OUN w życiu pozapłodowym
pozwala na powstanie nowych komórek
regulowana przez astrocyty neurogleju
Pytanie 14
Neurony jądra szwu:
tworza synapsy chemiczne
Pytanie 15
Białkowym nośnikiem oksytocyny w aksonie jest:
neurofizyna

Powiązane tematy