Powtórzenie: NfR sem 2

Język angielski, powtórzenie. 167 pytań.

1. Badaniami dodatkowymi niezbędnymi w diagnostyce chorób przysadki mózgowej są:
d) wszystkie w/w
2. Pochodne sulfonylomocznika wywierają wpływ na:
a) wydzielanie insuliny przez komórki wysp trzustki
3. Hemosyderozą nazywamy nadmierne odkładanie żelaza w komórkach stan ten nie wywołuje zmian w strukturze i czynności narządów.
a) 1,2 - prawda
4. Otyłość występuje po lekach: 1 – beta blokery, 2 – androgeny, 3 – prednizon, 4 – spironolacton, 5 – lewotyroksyna
d) 1,3
5. Czynniki, które nie wpływają istotnie na skórną syntezę witaminy D, to:
a) długość geograficzna
6. Główne objawy mukowiscydozy nie obejmują:
c) układ u sercowo-naczyniowego
7. Najczęściej spotykaną śpiączką cukrzycową jest:
d) śpiączka hipoglikemiczna
8. U chorych z zespołem SIADH obserwujemy:
c) prawidłowe stężenie aldosteronu w osoczu krwi przy obniżonej ARO
9. Biochemicznymi wskaźnikami niedożywienia nie jest:
b) stężenie ferrytyny
10. Przyczynami zespołu SIADH mogą być:
c) autonomiczne, ektopowe wydzielanie ADH
11. Wskaż błędne stwierdzenie dotyczące witaminy D:
d) zwiększa klirens nerkowy wapnia i fosforu
12. Podawanie dużych ilości wodorowęglanów dożylnie u chorych z nieketonową, hipermolalną śpiączką cukrzycową stwarza ryzyko groźnych dla życia zaburzeń rytmu serca. Przyczyną tych zaburzeń może być:
c) hipokalemia
13. Transkortyna to (odmiana pytania):
c) białko wiążące i przenoszące glukokortykoidy
14. Który z hormonów przysadkowych nie posiada specyficznego podwzgórzowego hormonu uwalniającego:
d) PRL
15. Do leków zwalniających postęp nefropatii należą:
b) ACEI + Ca-blokery
16. Transkortyna to:
a) swoiste białko nośnikowe dla kortyzolu
17. Zespół Kimmelstiela-Wilsona to współistnienie:
d) cukrzycy, nadciśnienia, białkomoczu
18. Najsilniejszym bodźcem stymulującym wydzielanie hormonu wzrostu jest:
c) hipoglikemia
19. Otyłość nie sprzyja występowaniu:
c) osteoporozie
20. Witamina B 12 jest praktycznie nieobecna w:
c) jarzynach

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.