Powtórzenie: Historia adwokatury

historia adwokatury

Język angielski, powtórzenie. 21 pytań.

• 1918 – 1922 szef kancelarii Naczelnika Państwa, • Doradca prawny Józefa Piłsudskiego, • Założyciel i pierwszy redaktor naczelny czasopisma „Palestra” od 1924 r.
Stanisław Car
• Redaktor naczelny czasopisma „Palestra” od 1989 r., • Obrońca oskarżonych w słynnej „aferze mięsnej”, „aferze FOZZ”, • Występował w obronie działaczy opozycji w procesach politycznych, m.in. Tadeusza Jedynaka, Bogdana Lisa, • 7 września 2018 r. – pochowany na cmentarzu w Wilanowie.
Czesław Jaworski
• Pierwsza kobieta adwokat w Polsce, • Współzałożycielka zrzeszenia kobiet z wyższym prawniczym wykształceniem.
Helena Wiewiórska
• Uczestnik powstania warszawskiego, • Pierwszy po II wojnie światowej niekomunistyczny ambasador w Wielkiej Brytanii, • Obrońca w procesach powojennej Polski.
Tadeusz de Virion
• Uczestnik konfederacji barskiej 1768-1772, • Pracował jako sekretarz nad projektem kodeksu „Kodeks Andrzeja Zamoyskiego”, • Autor hymnu narodowego.
Józef Wybicki
• Wybitny poeta doby oświecenia, autor wierszy, • Autor pieśni religijnych i kolęd, m.in. „Bóg się rodzi”.
Franciszek Karpiński
• Łączniczka AK, • Poseł na Sejm VII i VIII Kadencji, • 1979 – wiceprezes NRA, • Wiceprzewodnicząca komisji prac ustawodawczych (dzięki jej działalności sejm uchwalił w 1982 r. nową ustawę Prawo o adwokaturze), • W 1989 r. na pierwszym Krajowym zjeździe Adwokatury została Prezesem NRA jako pierwsza kobieta na tym stanowisku.
Maria Budzanowska
• Premier Polski 1991 – 1992, • Uczestnik powstania warszawskiego, • Poseł na Sejm I, II, III, IV kadencji, • Twórca i przewodniczący Ruchu dla Rzeczpospolitej i Ruchu odbudowy Polski, • Zmarł 7 lutego 2019 r.
Jan Olszewski
• Poseł na Sejm V i VI kadencji, • Pełniła funkcję podsekretarza stanu, a potem szefa kancelarii prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, • Członek Międzynarodowej Ligi Prawa Konkurencji, • Zginęła w katastrofie smoleńskiej.
Jolanta Szymanek Deresz
• Uczestniczył w przygotowaniu projektu prawa o adwokaturze – który stał się podstawą Dekretu Naczelnika Państwa z 1918 r., • W 1919 r. – I Prezes NRA, • Zginął podczas Powstania Warszawskiego pod gruzami kamienicy.
Cezary Ponikowski
• Ur. 1964 r. w Łodzi. Tam skończyła Uniwersytet i pracowała jako asystent w Katedrze Postępowania Karnego, • W 2001 r. weszła w skład ORA w Łodzi – a od 2004 r. była zastępcą dziekana tej Rady, • Od 2010 była w składzie komisji kodyfikacyjnej prawa karnego przy MS, • Zginęła w katastrofie smoleńskiej.
Joanna Agacka Indecka
• Żołnierz AK walczący w powstaniu warszawskim w batalionie „Kiliński”, • Obrońca w procesach politycznych m.in. działaczy Solidarności, • Współtworzył w 1960-1961 zbiór zasad etyki adwokackiej.
Roman Łyczywek
• Żołnierz AK i WiN, • Więzień okresu stalinowskiego skazany na karę śmierci – zmienioną później przez Bolesława Bieruta na dożywocie. Więzienie opuścił w 1956 r. na mocy amnestii, a w 1959 r. został wpisany na listę adwokatów, • Obrońca w procesach politycznych, • Współautor statusu NSZZ Solidarność, • W latach 1992 – 1994 sędzia Trybunału Stanu.
Władysław Siła Nowicki
• 1993 – 2010 – redaktor naczelny „Palestry”, • Konsultant filmów K. Kieślowskiego: „Dekalog V”, „Bez końca”, • Patronuje konkursowi krasomówczemu aplikantów adwokackich, • Zginął w katastrofie smoleńskiej.
Stanisław Mikke
• Prof. UW, dziekan wydziału prawa, • Od 1919 r. członek komisji kodyfikacyjnej RP i współtwórca kodeksu karnego z 1932 r., • Przewodniczył ostatnim obradom Sejmu RP 2 września 1939 r.
Wacław Makowski
• Obrońca w procesach politycznych (m.in. Wojciecha Ziembińskiego, studentów z roku 1968, robotników Radomia i Ursusa), • Jeden z 2 pełnomocników oskarżycieli posiłkowych w procesie morderców księdza Jerzego Popiełuszki, • Bronił księży w procesach politycznych, • Przez lata prześladowany i inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.
Andrzej Grabiński
• Jeden z działaczy Narodowej Demokracji, • 1910 – 1918 poseł na Sejm Pruski, • 1919 – 1922 – marszałek sejmu ustawodawczego, • 1922 – 1927 – marszałek Senatu RP.
Wojciech Trąmpczyński
• Obrońca więźniów sumienia, • Obrońca płk. Ryszarda Kuklińskiego, • Autor scenariuszy filmów „Niebo”, „Cisza”, „Piekło” i nominowanego do Oscara „Trzy kolory”.
Krzysztof Piesiewicz
• Działacz PPS, potem – PPS – Frakcja Rewolucyjna, • Podpisał się pod deklaracją niepodległości z 1916 r. – tzw. „Deklaracją Stu”, • Poparł przewrót majowy w 1926 r. • Od 1932 r. I Prezes Koła Adwokatów RP.
Franciszek Paschalski
• Obrońca w procesach politycznych, m.in. Bronisława Geremka, • Był jednym z pełnomocników oskarżycieli posiłkowych w procesie morderców ks. Jerzego Popiełuszki, • 1993 – 1997, 2001 – 2002 – sędzia Trybunału Stanu,
Edward Wende
• Specjalizował się w prawie cywilnym, szczególnie prawie autorskim, • Poeta, piszący pod pseudonimem bajki i wiersze dla dzieci, • Należał do międzynarodowej komisji prawa autorskiego.
Jan Lesman

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.