Powtórzenie: ADSK3

Informatyka, powtórzenie. 76 pytań.

W sieci Ethernet 100Base-FX medium transmisyjnym jest kabel
światłowodowy
Główny rekord rozruchowy dysku twardego komputera to:
MBR
Wskaż błędne zdanie wśród zdań odnoszących się do reguł korzystania z argumentów wywołania skryptów systemowych w Linuksie:
“$0” oznacza zerowy argument linii wywołania skryptu
Który opis funkcji katalogów linuksa jest nieprawdziwy?
/usr catalog przechowujący katalogi domowe użytkowników
Który z podanych niżej adresów jest w tej samej podsieci co adres 10.72.127.15/11:
10.92.127.15/11
Zaznacz ten z poniższych adresów, który jest adresem hosta w dowolnej z podsieci o masce 255.255.255.248 podanego numeru IP:
17.61.12.93
Które z podanych protokołów działają w oparciu o protokół TCP?
FTP
Wskaż prawidłowy adres pętli zwrotnej (localhost) protokołu IPv6:
0::1
Który z poniższych terminów NIE jest prawidłowym słowem kluczowym określającym typ protokołu routing?
dynamic
Który z podanych terminów NIE określa metryki protokołu trasowania
przepustowość łącza
Która warstwa modelu ISO OSI odpowiada za wybór trasy pakietu w sieci?
sieci
Który z podanych protokołów odpowiada za odwzorowanie adresu sieciowego na adres fizyczny?
ARP
Termin MIB jest skrótem od
Management Information Base
Skrypt systemowy, to:
pliki zawierający ciąg poleceń systemu operacyjnego
Z którym z poniższych terminów możesz utożsamić z określeniem “serwer plików”
FTP
Termin ACL jest związany z zarządzaniem
dostępem do zasobów
Który termin nie odnosi się do określenia architektury systemów rozproszonych
Serwer HTTP
Zakładając, że każdy z podanych numerów IP ma maskę wynikającą z jego klasy IP wskaż, który z nich nie może być przypisany pojedynczemu interfejsowi:
131.107.256.131
Na ile maksymalnie podsieci można podzielić w zgodzie z CIDR podsieć o adresie IP 149.156.210.0/23
128
W standardzie X.500 termin DIT jest skrótem od:
Directory Information Tree

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.