Pytania i odpowiedzi

wózek widłowy 1

Pytanie 16
urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to:
zawiesia transportowe
Pytanie 17
Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to:
wszystkie odp są poprawne
Pytanie 18
niebezpieczne uszkodzenia urządzenia technicznego to:
nieprzewidziane uszkodzenie w wyniku którego urządzenie nie nadaje się do eksploatacji lub jego dalsza eksploatacja stanowi zagrożenie
Pytanie 19
Nieszczęśliwy wypadek, to:
Nagłe zdarzenie, które spowodowało obrażenie ciała lub smierc
Pytanie 20
podnoszenie i przenoszenie osób przez urzadzenie techniczne przeznaczone wyłącznie do transportu ładunków wymaga:
uzgodnienia z organem własciwej jednostki dozoru technicznego
Pytanie 21
odpowiedzialnym za zapenienie właściwej obsługi i konserwacji urzadzenia technicznego jest:
eksploatujący urzadzenie techniczne
Pytanie 22
wymagane przepisami prawa przeglady konserwacyjne wykonuje
odpowiedz a i b jest prawidłowa
Pytanie 23
dziennik konserwacji urzadzenia technicznego prowadzi
konserwator urzadzenia technicznego
Pytanie 24
badania odbiorcze przeprowadza się dla urzadzeń technicznych
przed wydaniem pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatację
Pytanie 25
badania okresowe przeprowadza się dla urzadzen technicznych objetych dozorem
pełnym
Pytanie 26
nieobecność konserwującego na badaniu urzadzenia technicznego wymaga miedzy innymi
wczesniejszego uzgodnienia tego faktu z organem własciwej jednostki dozoru technicznego
Pytanie 27
kandydat na obsługującego urzadzenie techniczne musi
mieć ukończone 18 lat
Pytanie 28
obslugujacy urzadzenie techniczne ma obowiazek przerwac prace gdy
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Pytanie 29
termin przegladów konserwacyjnych urządzenia moga byc określone
odp a i c jest prawidłowa
Pytanie 30
terminy badań okresowych i doraznych kontrolnych utb okreslone są
w rozporzadzeniu określającym warunki techniczne dozoru technicznego