Pytania i odpowiedzi

anata

Pytanie 1
1. a. brachialis biegnie:
z N.medianus
w sulcus bicipitalis medialis
oddaje profunda brachii
Pytanie 2
Kanał przyśrodkowy kostki:
zawiera ścięgno zginacza długiego palców
zawiera arteria tibialis posterior
zawiera nervus tibialis
Pytanie 3
Staw siodelkowy:
Carpometacarpalis pollicis
zachowuje się jak elipsoidalny
Umożliwia odwodzenie
Pytanie 4
Objawy porażenia median n. (n.medianus) to:
d) niemożność zgięcia i przeciwstawienia kciuka
b) zaburzenia czynnego nawracania przedramienia
Pytanie 5
Otwór trójboczny (foramen axillare mediale) zawiera
N.żylne towarzyszące
naczynia chłonne
A. Circumflexa scapulae
Pytanie 6
Tętnica ramienna:
a) Biegnie z n. Pośrodkowym (n.medianus)
c) Oddaje gałąź - A. Profunda brachii
Pytanie 7
Dno fossa poplitea tworzy :
C) Facies poplitea femoris
B) M. Popliteus
Pytanie 8
:D 42 Letni kamieniarz pracuje długo na kolanach, Potyka się o krawężnik, przewraca na drodze, potyka o próg w domu. Jak nerw uległ uszkodzeniu :
Nerw ten unerwia grupę boczną mięśni goleni
Nerw ten unerwia częściowo mięśnie przednie goleni
A. Ulega najczęściej uszkodzeniu przy główce strzałki
Pytanie 9
8. Student zachlał (po suto zakrapianym grillu*) i zasnął na ławce przed akademikiem, z przewieszoną przez ławkę ręką (swoją* XD), na której opierał głowę. Objaw: opadanie ręki. Nerw który uległ uszkodzeniu:
B oddaje gałęzie skórne na przedramieniu (nervus cutaneus antebrachii posterior)
D to n. radialis
A jest nerwem mieszanym
Pytanie 10
10. W canalis malleolaris medialis biegnie
A arteria tibialis posterior
E m. tibialis posterior
C n. tibialis
B m. flexor hallucis longus
Pytanie 11
11. V. Saphena parva przechodzi w;
A v. Poplitea
Pytanie 12
Tętno badamy na
A a. dorsalis pedis
C. a. tibialis posterior
Pytanie 13
13. Do gałęzi ściennych a iliaca interna należą
C a obturatoria
Pytanie 14
14. Staw talocrualis
C panewke tworzy facies articularis inferior tibiae
B panewkę tworzy facies articularis malleoli lateralis
D. Główkę tworzy trochlea tali
A panewke tworzy facies articularis malleoli medialis
Pytanie 15
15. Palpacyjnie możemy wyczuć
B processus styloideus radii
E processus coracoideus
A tuberculum dorsale radii

Pokrewne tematy

#anta

Inne tryby

Sprawdź ten materiał również w innych wersjach.