Powtórzenie: AIS Kolos 2

Informatyka, powtórzenie. 15 pytań.

Web Service
b. może realizować usługę architektury usługowej
Orkiestracja to:
b. opis kompozycji usług atomowych, który określa w jaki sposób usługi atomowe tworzą nową usługę
Związek pomiędzy TOGAF ADM a Archimate można opisać następująco
a. Archimate jest zalecany jako język modelowania architektury w TOGAF ADM
Usługa bezstanowa to:
c. usługa, której zachowanie nie zależy od historii użycia usług
Elementy behawioralne Archimate:
a. to elementy, reprezentujące aktywności wykonywane przez elementy strukturalne
Domeny, w których jest modelowana architektura korporacyjna to (najczęściej):
a. biznesowa, danych, aplikacji, techniczna
Cechy architektury usługowej to:
d. bezstanowość, interoperacyjność, komponowalność, reużywalność
Elementy core concepts w języku Archimate są podzielone na warstwy:
a. biznesową, aplikacyjną, technologiczną
Faza "Architecture Vision" TOGAF ADM:
a. służy do planowania architektury korporacyjnej
Framework TOGAF
b. to wzorzec procesu wytwarzania architektury korporacyjnej oparty na doświadczeniach w tworzeniu architektury korporacyjnej
Według definicji EA: {R,B,A,D,S,T,C,M}, do architektury należą zbiory:
b. wymagań systemowych, procesów biznesowych, miar charakteryzujących architekturę korporacyjną
Zaznacz nieprawdziwe stwierdzenie na temat architektury usługowej (SOA):
c. architektura usługowa może być zrealizowana wyłącznie przy użyciu usług sieciowych (Web Services)
Język BPEL
jest językiem modelowania procesów biznesowych i wykonywalnych procesów w architekturze usług sieciowych (Web Services)
Architektura korporacyjna:
d. pokrywa zakres architektury biznesowej i architektury informatycznej
Zaznacz fałszywe stwierdzeni na temat architektury korporacyjnej (AK):
c. AK nie musi być powiązana ze strategią biznesową firmy

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.