Powtórzenie: Czasowniki nieregularne WF V-15

Język angielski, powtórzenie. 18 pytań.

Kłuć
sting,stung,stung
Uderzać
strike,struck,struck
Klnąć
swear,swore,sworn
Zamiatać
sweep,swept,swept
spuchnąć
swell,swelled,swollen
pływać
swim,swam,swum
huśtać się
swing,swung,swung
brać
take,took,taken
uczyć kogoś
teach,taught,taught
drzeć
tear,tore,torn
mówić
tell,told,told
myśleć
think,thought,thought
rzucać
throw,threw,thrown
budzić się
wake,woke,woken
płakać
weep,wept,wept
mieć na sobie
wear,wore,worn
wygrać
win,won,won
pisać
write,wrote,witten

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.