Powtórzenie: Otochujologia2k14

Inżynieria, powtórzenie. 19 pytań.

1. boczna sciana jamy nosowej-wszystkie(Ścianę boczną tworzy przyśrodkowa ściana błędnika sitowego, trzon szczęki, powierzchnia przyśrodkowa wyrostka czołowego szczeki, kość łzowa, blaszka pionowa kości podniebiennej, małżowina nosowa dolna oraz blaszka przyśrodkowa wyrostka skrzydłowatego kości klinowej.) 2. shialhorrea-duzo sliny 3.tamponada tylna 36-72h
brak wariantów odpowiedzi w pytaniach bardzo boli
4. szept jest dźwiękiem o natężeniu około Becker.46
30 dB (szept)
połącz w pary
10dB
+
szum liści
30dB
+
szept
50dB
+
cicha muzyka radiowa
70dB
+
ruch uliczny
90dB
+
maszyna dziewiarska
120dB
+
start samolotu
300-350dB
+
wybuch wulkanu
400dB
+
twoja stara
6.zdjecie sternversa czeggo nie pokazuje? pokazuje dobra ocena przewodu słuchowego wewnętrznego (osłoniaki, perlaki i inne guzy), ocena kanałow połkolistych, ocena szczytu piramidy, ocena złamań piramidy 7.otoemisja akustyczna po co -jest obiektywną metodą diagnostyczną stosowaną w auddiologii, pozwala na wykrycie niedosłuchu odbiorczego pochodzenia ślimakowego. 8. objetosc zatoki czołowej- 5-7 ml
znowu brak wariantów
9.Unerwienie czuciowe ucha zewnętrznego pochodzi z: 1.Nerwu trojdzielnego 2.Splotu szyjnego 3.Nerwu twarzowego 4.Nerwu błędnego
1,2,3,4
10.ze kosteczki słuchowe z mezenchymy a przewod sluchowy zewn z ektodermy- reszta nieprawidlowe0. ( Embrionologia Bartel) przewod słuchowy zwenetrzy powstaje z grzbietowego odcinka pierwszej bruzdy szkrzelowej. powstały z komorek ektodermalnych kosteczki słuchowe pochodza z mezynchymy (z zawiązkow chrzęstnych łukow skrzelowych. mloteczek i kowadełko powstaje z chrząstki mackela (pierwszy łuk skrzelowy) a strzemiączko z chrtzastki reicherta ( drugi łuk sktrzelowy).)
ehh...
11.co nie wchodzi w skald zespolu Kartagenera Wchodzi w skład na pewno: -klasyczna triada: zapalenie zatok, rozstrzenia oskrzeli i situs inversus występuje w około 50% przypadkow i stanowi podstawę rozpoznania zespołu Kartagenera- przewlekłe i (lub) nawrotowe infekcje drog oddechowych (zapalenia zatok, oskrzeli, płuc) od wczesnego dzieciństwa- przewlekły kaszel z odkrztuszaniem- przewlekły nieżyt nosa- polipy nosowe- często hipoplazja lub aplazja zatok czołowych- nawrotowe zapalenia ucha środkowego i trąbki słuchowej- POChP- nadciśnienie płucne- słaby węch (anosmia)- niepłodność (zarowno u mężczyzn, jak i kobiet)
i jeszcze raz
12.Łucja frey powtorzone ze nie autoimmuno (Otorynolaryngologia praktyczna Tom I-II. ) zespoł nerwu uszno-skroniowego- zespoł smakowego pocenia i przekrwienia, nie jest chorobą autoimmunologiczną .Choroba związana jest z unerwieniem ślinianki przyusznej przez nerw uszno-skroniowy (i czasami nerw uszny wielki) i występuje w około 25% przypadkow po jego uszkodzeniu. Nerw może zostać uszkodzony wskutek jego jatrogennego przecięcia podczas zabiegu operacyjnego (parotidektomia) albo w wyniku zmian ropnych w obrębie miąższu ślinianki przyusznej. Zespoł ten może występować także po resekcji zwoju szyjnego gornego, operacji Crilea, nastawianiu złamań wyrostka kłykciowego żuchwy. W przebiegu zespołu Łucji Frey obserwuje się trzy grupy objawow: objawy naczynioruchowe- zaczerwienienie skory spowodowane rozszerzeniem naczyń (łac. vasodilatatio),objawy wydzielnicze - nadmierna potliwość (łac. hyperhydrosis),objawy bolowe- mrowienie i uczucie palenia skory policzka- nadwrażliwość (łac. hyperaesthesia).
another one
zespoł nerwu uszno-skroniowego, przyczyny powstania , 1.teoria Łucji Frey- z powodu uszkodzenia ślinianki przyusznej następuje przewlekłe podrażnienie nerwu uszno-skroniowego i jego wzmożona pobudliwość odruchowa w zakresie gałęzi unerwiających naczynia krwionośne i gruczoły potowe twarzy. 2.teoria Thomasa- przez wrastanie regenerujących się włokien nerwowych wydzielniczych do nerwow mających inną funkcję powstaje patologiczny łuk odruchowy, za pośrednictwem ktorego bodźce kierowane są do gruczołow potowych i naczyń krwionośnych skory twarzy 3.teoria humoralna wskutek przerwania unerwienia gruczoow potowych reagują one pobudzeniem na podprogowe bodźce wydzielnicze z powodu patologicznego unerwienia 4.teoria Lista i Peeta- w efekcie zniszczenia unerwienia wspołczulnego powstaje nadwrażliwość w układzie przywspołczulnym 5.teoria Chorobskiego-pobudzenie w prawidłowo regenerujących się włoknach wspołczulnych wywołują potencjały z sąsiednich włokien wydzielniczych ślinianki 6.teoria alergiczna -pobudzenie następuje w rezultacie wzmożonej wrażliwości na histaminę i acetylocholinę
...
14.to zdjęcie.15. Nerw bębenkowy Nerw bębenkowy, nerw Jacobsona - gałąź nerwu językowo-gardłowego, posiada zarowno włokna nerwowe czuciowe (dla błony śluzowej jamy bębenkowej i trąbki słuchowej), jak i przywspołczulne (dla ślinianki przyusznej i gruczołow policzkowych). Nerw ten może otrzymywać gałązki od nerwu błędnego, dochodzące do niego bezpośrednio lub przez zwoj dolny nerwu językowo-gardłowego
....
16. .Nieprawdą jest, że oczopląs pochodzenia przedsionkowego: str. 62 1. Jest łukiem odruchowym, na ktory składają się cztery neurony (nie, bo ma 3 neurony) 2. Faza wolna jest zawsze skierowana stronę dominującego ucha (faza szybka w stronę dominującą) 3. Kierunek oczopląsu zmienia się wraz z kierunkiem spojrzenia (nie, bo zależy od umiejscowienia ogniska)
1,2,3
17. Do badań wykonywanych w topodiagnostyce uszkodzeń nerwu twarzowego nie należy:
E. badanie pobudliwości nerwu twarzowego
18. Zachylek gardłowy, zwany zachyłkiem Rosenmullera zlokalizowany jest pomiędzy
tylną ścianą gardła a wałem trąbkowym
21. W błonie śluzowej jamy ustnej i gardła znajdują się małe gruczoły śluzowe. Ich liczba wynosi. Becker
700-1000
22.Przetoka boczna szyi:1. powstaje w czasie rozwoju embrionalnego 2.powstaje w wyniku zakażenia bakteryjnego 3.ujście zewnętrzne przetoki najczęściej znajduję się na przednim brzegu mięśnia mostkowoobojczykowo- sutkowatego 4.ujście wewnętrzne przetoki znajduje się w dołku językowo-nagłośniowym ( w dole nadmigdałkowym)
1,3
oczopląs jest w stronę dominującego przedsionka, czyli jeżeli przedsionek jest podrażniony to oczopląs będzie do ucha chorego, jeżeli przedsionek jest zdechły to do zdrowego. To dominujący to zawsze zdrowy? Nie, dominującym przedsionkiem może być zdrowy (kiedy drugiego funkcja wypadła) lub chory, który jest podrażniony (no i znowu stwierdzenia a nie pytania no to lecimy)
5. Najczęstsza przyczyna niedosłuchu w okresie płodowym (palenie tytoniu, alkohol, infekcje z grupy TORCH, nadmierny hałas) oraz w okresie wczesnodziecięcym (choroby zakaźne)
6. BERA - przedsionkowe potencjaly wywolane Audiometria Odpowiedzi Elektrycznych (ERA): - BERA - odpowiedzi z pnia mózgu, najwyzsze znaczenie w praktyce klinicznej, pomiar wczenego potencjału wywołanego, badanie małych dzieci, symulujących dorosłych, nerwiak, SM, neurofibromatoza, gyzy tylnego dołu czazki - CERA - odpowiedzi z kory mozgu, pomiar późnej odpowiedzi, różnicowanie np. zab. rozumienia mowy
2. Perforacja brzezna bł. Bębenkowej jest gorsza (powstaje bo przewlekle zap ucha z perlakiem), lepsza jest perforacja centralna- można zrobić myringoplastyke
4. Powikłania systemowe (paciorkowce b-hem grupy A-> kompleksy Ab-Ag: choroba reumatyczna, KZN) i miejscowe (ropień okołomigdałkowy) anginy, postępowanie w ropniu okołomigdałkowym (ewakuacja ropnia), polipy nosa (gł na tle alergii plus mukowiscydoza)
1. Myringoplastyka (rekonstrukcja błony bębenkowej)
3. Na którym miejscu wsrod npl jest rak krtani u meżczyzn - 7; ile jest szkodliwych subst w dymie tytoniowym - ok. 400, wymienic 3 z nich.
7. droga słuchowa - 4 neuronalna 8.perlak - dlaczego nalezy go usunąć bo wydziela enzymy kolagenolityczne, powoduje lize kosci skroniowej 9. implanty zakotwiczone (plyta tytanowa do kosci- zespala się z k.skroniowa) i slimakowe nie pyta tylko śrubka ; Implant zakotwiczony w kości (BAHA Bone Anchored Hearing Aid), dostarcza dźwięk z otoczenia drogą kostną, bezpośrednio do ślimaka, z ominięciem układu przewodzącego ucha zewnętrznego i środkowego. Warto dodać, że implant umożliwia wzmocnienie dźwięku stosownie do progu słyszenia ślimaka, a więc może skutecznie zaopatrywać niedosłuch mieszany. Wskazania: + Niedosłuch przewodzeniowy w wadach rozwojowych ucha zewnętrznego i środkowego + Niedosłuch przewodzeniowy i mieszany w przewlekłym zapaleniu ucha środkowego + Jednostronna głuchota
10. Lemiesz- co to (w przegrodzie nosa), Lemiesz jest nieparzystą kością płaską i kształtu czworobocznego. Tworzy ona tylną część przegrody nosowej. Łączy się z kością sitową, klinową, szczękową i podniebienną.
14. EPOS 2012-rekomendacje w zapaleniu zatok to hit jest
13. Przerost migdałka gardłowego u dzieci - twarz adenoidalna
12. Sterydy, mannitol, pentoksyfilina- ostre uszkodzenie ucha
11. wskazania do implantów ślimakowych (calkowita gluchota obustronna).
otoemisja akustyczna- screening u niemowląt, metoda ta pozwala na wykrycie niedosłuchu odbiorczego pochodzenia ślimakowego
13. FESS-(funkcjonalna endoskopowa operacja zatok)czynnościowa chirurgia wewnątrznosowa ,w zap.zatok
15. obrzęk Reinkego -objawy: obnizenie glosu, chrypka, diplofonia, jest to npl niezlosliwy, ? (jak to npl? kiedy w pytaniach z innych lat bylo ze to nie jest stan przednpl? )wystepuje u mowcow i palaczy , leczneie: usuniecie błony sluzowej-dekortykacja/obdarcie z zachowniem mm głosowego
17. Nacięcie błony bębenkowej- który kwadrant str 86: zapalenie ostre - tylno-dolny | drenaż jamy - przednio - dolny - można zostawić szpulę na co najmniej 6 m-cy
22. bera: która fala okresia próg słyszenia czy jakoś tak (V)
21. przy pentoksyfilinie to chodziło o to, że zapytał się o to co to jest trental (pentoksyfilina) i jaki jest mechanizm działania (ułątwia odkształcanie krwinek czerwonych)
23. przy fess się zapytał co to jest kompleks ujściowo-przewodowy - połączenie zatok szczękowej, sitowej i przewodu środkowego nosa przez system szczelin sitowia przedniego i na czym dokładnie ta operacja polega
18. Def i postpowanie w wysiękowym zapaleniu ucha(otitis media secretoria?), czyli duże dawki antybiotyków, jeżeli nastąpi perforacja to wymaz, krople do nosa, ewentulanie paracenteza
20. typy operacji usznych (2) typy operacji usznych: operacja radykalna, osteoplastyczna, tympanoplastyka
16. Zapalenie zatok ostre (12tyg)
19. chemodectoma uszny/szyjny (+synonimy)- przyzwojak, kłębczak (zwyczajowo), najczęśćiej na rozwidl. t. szyjnej wspólnej, tam jest kłębek szyjny. mogą być z ukł. przywspółczulnego (niechromochłonne) i współczulnego - chromochł
no i na tyle słaba baza... 2k13 wcale nie lepsza tez po prostu opracowanie pytań :) polecam poczytać z plików nic tu po memo

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.