Powtórzenie: nosologia2k15

Informatyka, powtórzenie. 101 pytań.

1. Zaburzenia czynnościowe głosu na podłożu psychogennym to:
phononeuroza
2. Zaburzenie artykulacji w następstwie obwodowego uszkodzenia narządu artykulacyjnego to:
dysglosia
3. Jeżeli podczas artykulacji samogłosek ustnych odległość między tylną powierzchnią podniebienia, a tylną ścianą gardła przekracza 6 mm pwostanie:
nosowanie otwarte
4. Z wybranych głosek wybierz głoski ustne
a,i,s,o,u
5. Przewlekły przerostowy nieżyt nosa może upośledzić w znacznym stopniu drożność nosa, a także może być przyczyną:
nosowania zamkniętego
6.Wcześniejszym etapem rozwoju mowy i języka jest rozumienie mowy. Jest to związane z (Ośrodki kończą rozwój w 18 miesiacu- razem. Ale czy mają one jakikolwiek związek z tym, że wcześniej jest rozumienie , a później mówienie- nie wiem)
wcześniejszym rozwojem centralnego ośrodka czuciowego mowy
7. U dzieci z niedosłuchem mogą wystąpić zaburzenia mowy
wszystkie
8. Najbardziej korzystnym mechanizmem fonacyjnym po usuniętym fałdzie głosowym z powodu nowotworu złośliwego jest fonacja:
pomiędzy zdrowym fałdem głosowym, a blizną po usuniętym fałdzie głosowym
9. U dzieci z roszczepem podniebienia i wysiękowym zapaleniem ucha środkowego przy braku poprawy po leczeniu zachowawczym wykonujemy
paracentezę i założenie drenika wentylacyjnego
10. Do piętra górnego krtani zaliczamy
fałdy przesionkowe
11. Działanie p-w bakteriom atypowym, długi i wolny okres degradacji, szybko narastająca oporność w stosunku do Staphylococcus aureus to cechy
makrolidów
12. Skuteczne działąnie p-w Pseudomonas aeruginosa wykazują
chinolony
13. Bezwzględnym przeciwskazaniem do pracy w zawodzie nauczyciela są
porażenie nerwu krtaniowego wstecznego
14. W czasie próby Gutzmanna w stosunku do krtani w warunkach fizjologicznych ucisk płytki chrząstki tarczowatej spowoduje:
obniżenie głosu
15. W warunkach fizjologicznych sposób przejścia z fazy oddechowej do fazy fonacyjnej
jest nastawieniem głosowym miękkim
16. Brak przesunięcia brzeżnego fałdu głosowego w badaniu stroboskopowym charakteryzuje
guzki głosowe twarde
17. Rezonatory nasady to
kieszonki krtaniowe
18. Struktury fałdu głosowego wg Hirano zawiera
5 warstw fałdu głosowego
19. W całkowitym porażeniu fałdu głosowego w badaniu stroboskopowym stweirdzamy
brak przesunięcia brzeżnego fałdu głosowego
20. Rozpoznanie choroby zawodowej narządu głosu opiera się na stweirdzeniu zmian na fałdach głosowych. są to
guzki głosowe twarde

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.