Powtórzenie: AIS Kolos 1

Informatyka, powtórzenie. 22 pytań.

2. Właściwa architektura (struktura) oprogramowania to:
f. dostosowana do aktualnych potrzeb użytkownika i umożliwiająca zmiany zgodnie z przewidywanym rozwojem.
2. Według standardu ISO/IEC/IEEE 42010 widok:
a. to reprezentacja całego systemu z punktu widzenia pewnego zbioru zainteresowań
3. Do widoków 4+1 Views należą:
b. widok logiczny, scenariusze, widok fizyczny
4. Stany decyzji architektonicznych według modelu MAD 2.0:
d. defined, feasible, infeasible, chosen
5. ATAM to:
a. metoda oceny jakości architektury
6. Właściwy opis architektury jest:
c. znany i zrozumiały przez wszystkich interesariuszy
7. Architektoniczne atrybuty jakościowe systemu to:
d. modyfikowalność, wydajność, ergonomia
8. Model MAD 2.0 to:
d. model decyzji architektonicznych oparty na mapie umysłu
9. Miejsce kompromisu wg. ATAM to:
decyzja, która jest miejscem o szczególnym znaczeniu dla więcej niż jednego atrybutu jakościowego
10. Ocena architektury:
a. umożliwia wczesne wykrycie potencjalnych zagrożeń dla systemu
11. Model 4+1 widoków:
c. może być opisywany w języku UML
12. Liść drzewa użyteczności według metody ATAM:
d. opisuje scenariusze
b. nie może być miejscem kompromisu
13. Współczesną wiedzę na temat architektury oprogramowania można podsumować:
właściwa architektura i jej uporządkowany opis jest istotnym czynnikiem sukcesu złożonych systemów informatycznych
14. Taktyka architektoniczna to:
kluczowa decyzja konstrukcyjna(architektoniczne) mająca wpływ na atrybutu jakościowe
15. Decyzja architektoniczna:
c. opisuje modyfikację architektury i jej uzasadnienie
16. Do kluczowych pojęć ANSI/IEEE 1471 należą:
d. architektura, interesariusz, widok, punkt widzenia
17. 4+1 Views to:
c. framework (ram..)...
18. Do wzorców architektonicznych nie należy:
d. konstruktor i destruktor
19. Cykl architektoniczno-biznesowy (ABC) to:
c. wzajemny wpływ architektury i organizacji biznesowej
20. Zaznacz fałszywe stwierdzenie na temat metamodelu ANSI/IEEE 1471:
b. punkt widzenia jest związany z jednym widokiem
c. system ma jednego interesariusza
21. Wzorce architektoniczne to:
d. konfigurowalne wzorce struktur systemów IT na różnych poziomach abstrakcji
Podstawowe pojęcia MAD 2.0 to
decyzje, rozwiązania, zalety i wady, zależności

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.