Pytania i odpowiedzi

Optyka

Pytanie 1
Ciało przeźroczyste zbudowane najczęściej ze szkła ograniczone z obu stron powierzchniami kulistym lub z jednej kulistą, a z drugiej płaską, to:
soczewka
Pytanie 2
Jaka jest jednostka ZDOLNOŚCI SKUPIAJĄCEJ?
Dioptria
Pytanie 3
Zwierciadło wypukłe daje zawsze obraz:
pomniejszony
prosty
pozorny
Pytanie 4
Kiedy obraz powstaje przed siatkówka, mamy do czynienia z:
krótkowzrocznością
Pytanie 5
Kąt padania równa się kątowi załamania i oby dwa te kąty leżą w tej samej płaszczyźnie. Jakie to prawo?
Prawo odbicia światła
Pytanie 6
Jeżeli ogniskowa soczewki równa jest 4 cm, to zdolność skupiająca równa się:
25D
Pytanie 7
Obszar oświetlonej powierzchni, do której promienie słoneczne docierają tylko częściowo, to:
półcień
Pytanie 8
Jakie barwy powstają po rozproszeniu światła w pryzmacie:
żółty
niebieski
czerwony
pomarańczowy
fioletowy
zielony
Pytanie 9
Słońce, gwiazdy, błyskawica należą do ...źródeł światła.
naturalnych
Pytanie 10
Kąt ..., to taki kąt padania, dla którego kąt załamania wynosi 90stopni.
graniczny

Inne tryby

Sprawdź ten materiał również w innych wersjach.